Fri från yttre styrning

Skurups folkhögskola grundades 1888 och var ursprungligen en bygdens skola. Idag är den en skola med kreativ miljö, där kunskaper förmedlas och utbyts.

Skurups folhögskola har ingen extern huvudman utan drivs som en ideell förening av medlemmar som arbetar, har arbetat på skolan eller har någon annan nära anknytning till verksamheten.
Föreningen leds av en styrelse som utses på årsmötet. Styrelsens uppgift är att förvalta medlemmarnas intressen genom att utveckla föreningen.