STUDIEMOTIVERANDE FOLKHÖGSKOLEKURS (SMF) - med extra svenska.

  • Vill du träna på att studera?
  • Vill du ha komma vidare med dina studier?
  • Vill du läsa svenska?
  • Vill du läsa i din takt?

Denna kurs riktar sig till dig som saknar grundläggande behörighet att läsa på gymnasial nivå och som behöver extra tid för att komma igång med dina studier. Den är också för dig som inte har svenska som modersmål och som behöver extra träning i svenska språket. 

Syfte:

Vårt mål med kursen är att du ska känna en ny motivation och lust till att börja plugga igen.

Utbildningsmoment:

Syftet är att i små grupper få träna på svenska och prova på att studera på folkhögskola. Vi lägger stort fokus på att träna svenska för att du ska klara vidare studier. Du får även prova på att läsa samhällsorienterande kurser och träna på studieteknik. Kursen utformas efter de studerandes behov.

Plats:

Kursen sker med utgångspunkt i våra lokaler i Malmö.

Längd:

Kursen omfattar 13 veckor (65 dagar)
Efter dessa veckor har du möjlighet att fortsätta läsa på vår allmänna kurs grund eller intro.

Kursstart:

Löpande kursstart.

Studietakt:

Schemalagd arbetstid måndag till fredag kl. 9.00 - 14.30. Variationer kan förekomma.

Behörighet:

Kursen sker inom ramen för SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) och berättigar till ersättning via Arbetsförmedlingen.

Intyg:

Efter avslutad kurs får du ett intyg på genomförd kurs.

Ansökan:

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar deltagare till kursen. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för anvisning.

Kontaktuppgifter:

Johan Appleqvist Olsson, Verksamhetschef Malmöfilialen: johan.appelqvist@skurupsfolkhogskola.se