Deltagare berättar

Hanna Eklund, deltagare på Allmän kurs 2014/2015

"Min tid på Allmän kurs på Skurups folkhögskola kommer jag alltid se tillbaka på med värme. Själva skolan och gemenskapen i sig är oslagbar, men också lärarna och undervisningarna.

Jag blev väldigt positivt överraskad över hur roligt jag tyckte det var att studera igen, och det är helt klart de kompetenta lärarnas förtjänst, men också upplägget då man får chansen att klara av sina studier på ett mycket mer individuellt plan än på exempelvis gymnasiet. Det man dock ska komma ihåg är att ingenting är gratis, och att man måste jobba för att uppnå sina mål, precis som på andra ställen.

Året var för mig utvecklande, självförverkligande och framförallt otroligt roligt! Jag fick ut så mycket av året (som jag ej trodde var möjligt) såsom behörighet att söka till högskolor, ett större självförtroende samt flera nya relationer som jag tror kommer hålla för livet."

Rebecca Wallén, student på Allmän kurs, 2010-2012

"Jag studerade 1½ år på Skurups folkhögskola, vilket är något av det bästa beslut jag tagit. Där lärde jag mig otroligt mycket. Jag insåg vad och hur mycket jag kan åstadkomma men även mina begränsningar, att inte ta på mig för mycket, utan att veta var gränsen går. Jag kom att älska ämnen jag förr hatat och trott jag inte varit bra på, såsom samhällskunskap.

Innan Skurups folkhögskola trodde jag aldrig att jag kunde klara av att komma in på högskolan. Nu går jag Socionomprogrammet på Malmö högskola och jag inser hur mycket förkunskaper jag har jämfört med mina klasskamrater. Jag är en av de personer mina klasskamrater går till när det är något de inte förstår. En sådan simpel sak som att skriva referat är något jag fick förklara för ett tiotal personer.

De första veckorna på högskolan i Malmö handlade till en stor del om saker jag kunde sedan tidigare och därför kunde jag slappna av lite, medan andra inte hade den lyxen. Framförallt är jag mer säker i mina studier och jag tror på mig själv. Några av de saker jag tycker jag haft mest användning av är hur man tänker kring studier som till exempel tidsplanering och eget ansvar, hur man skriver arbeten och hur man följer skrivanvisningar, exempelvis till en hemtentamen.
Jag är oerhört tacksam för min tid på folkhögskolan och lärarna där, utan dem hade jag inte varit där jag är idag eller den jag är idag. Den sista tiden lär ha varit stressig men det var värt varje liten stund. Min tid på Skurups folkhögskola var en tid av personlig utveckling, vänskap och nöje - ett minne för livet!"

Sara Törncrantz, student på Allmän linje, 2006-2007

"Jag gick 1 år på Skurups folkhögskola och det var ett år som gav mig väldigt mycket, inte bara enormt mycket kunskap från en skara mycket begåvade och härliga lärare utan även en personlig utveckling. Jag upptäckte hur mycket jag egentligen var kapabel till att åstadkomma och såg helt andra sidor av mig själv. Efter folkhögskolan kom jag in på socialhögskolan och drömmen om att plugga på högskola förverkligades. Jag är än idag förundrad över att jag kom in och över att jag klarar av det, men folkhögskolan gav mig mycket förkunskap till fortsatta studier.

När jag tittar tillbaka på året på Skurups folkhögskola så får jag endast positiva känslor, klart det var mycket att göra men det var kul och meningsfullt. Mitt mål var ju att söka vidare till högskola och folkhögskolan gjorde det möjligt. Skurups folkhögskola levde verkligen upp till mina förväntningar!"

Vad är Allmän linje? Deltagare berättar.

Nedan kan du se en liten film, gjord av deltagare på Allmän linje våren 2015, vilken beskriver vad & hur det är att gå på linjen.