Allmän kurs - Ystad Grund

Denna kurs riktar sig till dig som saknar grundläggande behörighet från svenska grundskolan. Syftet är att få de behörigheter du saknar för att kunna fortsätta utbilda dig eller söka arbete.

Din nivå på svenska bör ligga på motsvarande SFI D. Om du inte har betyg i SFI D så kan du få göra ett test innan du antas för att kontrollera din nivå.

Om dina planer är att gå vidare till gymnasiestudier inom ett år bör din nivå i engelska ligga på motsvarande engelska 3. Även här kan du få göra ett test om du är osäker på din nivå på engelska.

Vi lägger stort fokus på att utveckla dina förmågor för att du ska klara vidare studier eller arbetsliv. Dina studier utformas efter behov. Du kommer att få en mentor, vilken är en av dina lärare, som kommer att hjälpa dig med planeringen för att klara dina studier på bästa sätt. 

Studierna är på heltid och på grundskolenivå. 

Behörigheter ges i:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Samhällskunskap

Du kommer att under studiernas gång förutom rena ämneskunskaper även få inblick i hur det svenska utbildningssystem och hur det svenska samhället fungerar. Studierna bedrivs i enskilda ämne men också i temaform, det vill säga att schemat bryts och under några dagar kommer all undervisning ske inom ett specifikt område/tema.

När du har studerat ett år (minst 35 veckor) och uppnått behörighet i svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap, engelska och matematik på grundnivå få du ett intyg för avklarade studier och kan fortsätta studera på gymnasienivå. Väljer du att inte satsa på behörighet till gymnasienivå så får du ett intyg där det står vad du har studerat hos oss. För att få intyg krävs närvaro. 

Kort om Allmän kurs - Ystad Grund 2020-2021

Längd: 1 år, Löpande antagning med flera starttillfällen per termin.

Studietakt: 100%

Studiemedel: Berättigar till studiemedel från CSN, för ett års studier (undantag görs för personer som inte har en grundskoleexamen från sitt hemland).

Kostnad:  För lån av kurslitteratur, kopiering, studie- och teaterbesök och andra gemensamma aktiviteter utgår en kostnad på 500:-. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk

Plats: Kursen sker med utgångspunkt från Ystad eller Skurup, men undervisning på annan ort kan förekomma.

Ansökan

Du kan ansöka till Allmän kurs när som helst under året.
Ansökan görs här på vår hemsida och ska innehålla följande:

  • fullständigt ifylld ansökningsblankett 
  • digitala betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
  • personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden
  • kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Gå till ansökan

Kontaktuppgifter:

Petter Ramnemo, Lärare: petter.ramnemo@skurupsfolkhogskola.se