Allmän kurs Skurup- grund 2020-2021

Denna kurs riktar sig till dig som saknar grundläggande behörighet från svenska grundskolan. Syftet är att få de behörigheter du saknar för att kunna fortsätta utbilda dig eller söka arbete.

Din nivå på svenska bör ligga på motsvarande SFI D. Om du inte har betyg i SFI D så kan du få göra ett test innan du antas för att kontrollera din nivå.

Vi lägger stort fokus på att utveckla dina förmågor för att du ska klara vidare studier eller arbetsliv. Dina studier utformas efter behov. Du kommer att få en mentor, vilken är en av dina lärare, som kommer att hjälpa dig med planeringen för att klara dina studier på bästa sätt. 

Studierna är på heltid och på grundskolenivå. Det går också att studera på halvtid och kombinera detta med t.ex. arbete. 

Behörigheter ges i:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Samhällskunskap

Du kommer att under studiernas gång förutom rena ämneskunskaper även få inblick i hur det svenska utbildningssystem och hur det svenska samhället fungerar. Studierna bedrivs i enskilda ämne men också i temaform, det vill säga att schemat bryts och under några dagar kommer all undervisning ske inom ett specifikt område/tema.

När du har studerat ett år (minst 35 veckor) och uppnått behörighet i svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap, engelska och matematik på grundnivå få du ett intyg för avklarade studier och kan fortsätta studera på gymnasienivå. Väljer du att inte satsa på behörighet till gymnasienivå så får du ett intyg där det står vad du har studerat hos oss. För att få intyg krävs närvaro. 

Profiler

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Detta läsår kan du välja mellan två yrkesinriktade profiler. En med inriktning mot arbete i kök och en mot arbete inom vård. Du kan också välja att inte läsa profil och inrikta dig på behörighet för att söka till högre utbildning. 

Kort om Allmän kurs grund 2020-2021

Längd: 1 år, Löpande antagning med flera starttillfällen per termin.

Studietakt: 100%

Studiemedel: Berättigar till studiemedel från CSN.

Kostnad: För lån av kurslitteratur m.m. utgår en kostnad. Den är för närvarande 500 kronor per termin.

Plats: Kursen sker med utgångspunkt från Skurup, men undervisning på annan ort kan förekomma.

Ansökan

Du kan ansöka till Allmän kurs när som helst under året.
Ansökan görs här på vår hemsida och ska innehålla följande:

  • fullständigt ifylld ansökningsblankett 
  • digitala betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
  • personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden
  • kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Gå till ansökan

Kontaktuppgifter:

Monica Jörnhov-Andersson, Linjeledare: monica.jornhov_andersson@skurupsfolkhogskola.se