Allmän kurs Skurup- grund 2019-2020

Denna kurs riktar sig till dig som saknar grundläggande behörighet från svenska grundskolan. Syftet är att få de behörigheter du saknar för att kunna fortsätta utbilda dig eller söka arbete.

Du behöver inte vara klar med SFI för att läsa denna kurs. Vi lägger stort fokus på att utveckla dina förmågor för att du ska klara vidare studier eller arbetsliv. Dina studier utformas efter behov.

Studierna är på heltid och på grundskolenivå. Det går också att studera på halvtid och kombinera detta med t.ex. arbete. 

Behörigheter ges i:

  • Svenska
  • Matematik
  • Engelska
  • Samhällsorientering (SO)

Om du saknar dokumentation från grundskola i annat hemland får du efter 30 veckor ett intyg som ger dig möjligheter att fortsätta studera på gymnasienivå och därefter på yrkeshögskola eller universitet. Har du redan intyg på fullgjord grundskola kan dina vidare studier gå snabbare.

Profiler

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Detta läsår kan du välja på tre olika inriktningar.
En inriktning är med extra svenska och god tid för övriga ämnen för dig som vill studera vidare.
Två ytterligare profiler är mer yrkesinriktade och med syfte att kunna söka arbete efter avslutad kurs. Den ena är med inriktning mot arbete som lärarassistent och den andra mot arbete i kök och bageri. 

Kort om Allmän kurs grund 2019-2020

Längd: 1 år, Löpande antagning och start.

Studietakt: 100%

Studiemedel: Berättigar till studiemedel från CSN.

Kostnad: För kurslitteratur m.m. utgår en kostnad. Den är för närvarande 300:- per termin.

Plats: Kursen sker med utgångspunkt från Skurup, men också på vår filial i Ystad.

Ansökan

Du kan ansöka till Allmän kurs när som helst under året.
Ansökan görs här på vår hemsida och ska innehålla följande:

  • fullständigt ifylld ansökningsblankett 
  • digitala betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
  • personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden
  • kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Gå till ansökan

Kontaktuppgifter:

Monica Jörnhov-Andersson, Linjeledare: monica.jornhov_andersson@skurupsfolkhogskola.se