SMF – övriga kurser

Nedan kan du se aktuella SMF kurser och datum för kursstart.

Samtliga SMF-kurser innehåller svenska, engelska, matematik och samhällskunskap utifrån förutsättning och behov. Läs mer om varje SMF kurs och dess specifika innehåll. 

Undervisning genomförs i linje med folkhögskolans metoder och våra fyra syften: stärka demokratin, ge ökade möjligheter att påverka sin livssituation, utjämna utbildningsklyftor och öka delaktighet i kulturlivet. Våra SMF-kurser sker på våra skolenheter i Skurup och Ystad. 

SMF-kurser är en etablerad verksamhet inom Skurups Folkhögskolas verksamhet. Arbetsförmedlingen anvisar till kursen och den ger rätt till aktivitetsstöd.


 

Våra övriga SMF-kurser


SMF - intro