SMF – Industri och lager – ID 238198

Arbete inom industri och lager innehåller många olika arbetsuppgifter och inriktningar. Vår kurs riktar sig till den som är intresserad av att förstå vilka vägar det finns för att kunna arbeta inom industri eller lager. Kursen förbereder och ger insyn  om detta. Vi gör studiebesök på olika arbetsplatser. Tonvikt läggs vid ökad datakompetens. Genom orientering om bredden inom industri och lager motiverar den till fortsatta studier. Kursen kan innehålla möjligheten att ta truckkort för den som önskar.

Kontaktpersoner

Kursledare – mustafa.alabdullah@skurupsfolkhogskola.se
Linjeledare – gunnel.ottersten@skurupsfolkhogskola.se