VISBER - Visuellt berättande

Bildens kraft, hantverk och ansvar

VISBER är frukten av ett samarbete mellan Journalistlinjen och Filmlinjen på Skurups Folkhögskola. Det är en ettårig utbildning på halvdistans som vänder sig till dig som vill arbeta som professionell bildberättare, dokumentärfilmare och bildjournalist och som drömmer om att kunna fånga och förmedla de historier som du ser i världen omkring dig.

Genom mycket praktik och handledning av yrkesverksamma proffs kastas du in det visuella berättandets kärna. Vår utgångspunkt är det journalistiska hantverket, bildens ordlösa kraft samt vår tids krav på kreativ projektledning och att kunna tänka utanför ramarna.

Vem passar utbildningen för?

 • Dig som är journalist och vill fotografera och kommunicera med bild och video.
 • Dig som är kommunikatör och informatör och som vill engagera genom ett aktivt bildspråk och skapa närhet och engagemang i dina berättelser.
 • Dig som är stillbildsfotograf och som vill lära dig mer om rörlig bild.
 • Dig som har huvudet fullt av idéer och bilder och som vill få praktisera och träna dig i olika sätt att förverkliga det du bär på.
 • Dig som har en bakgrund som berättare men som ännu inte kan uttrycka dig flytande på svenska.

Pedagogik

Utbildningen är praktisk och deltagarna får experimentera sig fram till kunskap genom många korta dokumentära övningar. Efter hand blir projekten längre och med vägledning av yrkesverksamma filmare, fotografer och journalister, utvecklar deltagarna sitt eget bildspråk. Eftersom vi utgår från det visuella berättandet gör det inget om du inte har svenska som modersmål. För oss är ditt bildspråk är viktigare än korrekta formuleringar.

Under andra terminen kommer utbildningen att kretsa kring att genomföra ett längre projekt. Vi går djupare in i det personliga berättandet men också i finansiering, budgetering och projektledning.

Sprida ordet

På VISBER inser vi att utan publik kommer man ingenstans. Därför bjuder vi in till allmänheten och anordnar öppna vernissage. Evenemangen blir också en del av undervisningen och vi lär vi oss att bearbeta och redigera vårt material med tanke på hur de ska användas och publiceras. Projektledning och hur man genomför kampanjer i sociala medier blir en naturlig och central del av utbildningen. Vi kommer att bjuda in folk från alla håll och tillställningarna blir även viktiga tillfällen att visa upp sitt arbete och knyta kontakter i branschen.

Med makt kommer ansvar

Varje detalj, ansiktsuttryck, färg, kameravinkel och utsnitt bär på information som en betraktare uppfattar och tolkar - både medvetet och omedvetet. Att vara en visuell berättare innebär därför en oerhörd makt. Möjligheterna är oändliga och det som uttrycks är många gånger långt mer komplext än det som sägs i ord. Med denna makt kommer också ett ansvar och en återkommande del av utbildningen handlar om att analysera och förstå bildspråk. Genom att kombinera teori med mycket praktik är målet att vi ska förstå och problematisera hur estetiska konventioner och stereotyper fungerar och kan användas. Hur konstrueras ett feminint eller maskulint uttryck? Hur får man fram en seriös och vetenskaplig känsla till skillnad från en sportig och ungdomlig?

Kursmoment

Första terminen ger en teoretisk och praktisk inblick i vad som krävs av en proffessionell bildberättare vare sig det handlar om film eller foto. Momenten som vi går igenom är:

 • Fotografera - grundläggande kunskap genom experimentella uttryck.
 • Dokumentärfilm - lär dig se och röra dig som en dokumentärfilmare.
 • Grafik och formgivning - lär dig paketera och presentera ditt material.
 • Evenemang - distribution, marknadsföring och projektledning för kulturbranschen.
 • Visuell dramaturgi - fördjupning i det som kommuniceras utan ord och hur vi fångar vår publik.


Under andra terminen genomför deltagarna ett längre projekt och undervisningsmomenten är bland annat:

 • Det dokumentära berättandet - hur man berättar både personligt och korrekt
 • Konstnärlig planering och konceptutveckling
 • Finansiering och att lära sig pitcha
 • Säkerhetsutbildning med erfarna yrkespersoner om hur man förhåller sig i farliga miljöer
 • Projektplanering och bygga ett team
 • Distribution

 

Kort om Visber läsåret 2018/2019

Längd: 1 år, start 20 augusti 2018

Studietakt: 100%

Behörighet: 3-årig gymnasiekompetens

Kostnad: För material, resor, produktioner m.m. utgår en kostnad. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk.

Ansökan

Gå till ansökan
Vi har löpande antagning fram till kursstart.

Ansökan ska innehålla följande:

 • Fullständigt ifylld ansökningsblankett
 • Betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
 • Personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden
 • Skicka in ett arbetsprov på hur du använt dig av bilder, filmer eller illustrationer för att förmedla ett budskap eller berätta en historia. Skriv en kort text för att beskriva din tanke eller processen bakom.