Testavgift utländska deltagare / Audition fee foreign students

Vårt betalningssystem kan bara hantera betalningar om du har ett svenskt personnummer. Har du inte ett svenskt personnummer gör du din betalning av testavgiften som en (internationell) betalning, från din bank/internetbank till vår bank.
Nedan finner du den information du kan behöva för att genomföra betalningen.
Glöm inte att ange ditt namn, personnummer (samma som du angivit i din ansökan) och vilken linje du söker till, som meddelande till oss med betalningen! 

Our payment systems are not able to handle payments unless you have a Swedish social security number - "personnummer". If you don't have a Swedish "personnummer" you have to do your payment of the audition fee as an (international) payment from your bank/internet bank to our bank.
Bellow you will find the information needed in order to do such a payment.
Please remember to include your name, "personnummer" (same as you wrote in your application) and which course you are applying to as a message with your payment.

Våra bankuppgifter / Our bank info:

Our bank: Skurups Sparbank

IBAN: SE 61 8000 0829 5800 3086 4458

BIC: SWEDSESS