Journalistlinjen

Lyft på häcken och höj blicken!

Vilken journalistik gör framtidens journalister? Vilka berättelser väntar på att hamna i ljuset? Helt säkert kommer det att snickras ihop fantastisk journalistik i framtiden, bara kunnandet och modet finns där.
En journalist måste röra på sig. Ut och hitta - nyheter, människor, fenomen, samband. Att läsa pressmeddelanden och göra telefonintervjuer dagen lång duger inte. Lyfta häcken, höja blicken och möta människor, är centralt, tycker vi på Skurups folkhögskolas journalistutbildning.

Eftersom ingen vet hur den framtida mediebranschen kommer att se ut, eller vilka publiceringsformer som kommer att dominera utbudet, utbildar vi deltagarna i journalistikens hantverk.
Journalisterna som har gått i Skurup ska kunna berätta så att blodet sjunger och bidra med journalistik som får samtiden att te sig klarare. Den journalistiken - tror vi - kommer att efterfrågas.
För att bli en bra journalist måste du drivas av nyfikenhet. Avgörande är lusten att hitta nyheter men också tilliten till dig själv: att du kan hitta historier och att du kan och vill publicera dig.

Skurups folkhögskolas journalistlinje tillhör en av Sveriges främsta journalistutbildningar. Under ett intensivt år med heltidsstudier förbereder vi dig för ett yrkesliv inom såväl tidning som radio, TV, webb och produktionsbolag, hos kommersiella aktörer och inom public service. Våra lärare kommer från branschens alla områden och kompletteras av gästföreläsare med specialistkunskap.

Journalistlinjen sätter praktik framför teori. Vi strävar efter att arbeta med konkreta uppgifter så gott som varje dag. Under din utbildning gör du också åtta veckors praktik på en journalistisk redaktion.

Under hela året ligger fokus på det journalistiska berättandet, det vill säga att skildra ett skeende eller att berätta en nyhet så att det skapar nyfikenhet och intresse. Vi lägger särskild tonvikt på anpassning till dagens medieklimat som skapar nya förutsättningar för det journalistiska arbetet.

Utbildningsmoment:

 • Journalistikens grunder
 • Journalistik och webb
 • Journalistik och sociala medier
 • Journalistik och radio
 • Journalistik och rörlig bild
 • Nyhetsvärdering
 • Journalistikens lagar och regler
 • Praktik

Kort om Journalistlinjen läsåret 2018/2019

Längd: 1 år, start 20 aug 2018

Studietakt: 100%

Behörighet: 3-årig gymnasiekompetens

Studiemedel: Journalistlinjen berättigar till studiemedel på högskolenivå

Kostnad: För litteratur, material, resor m.m. utgår en kostnad. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk.

Ansökan

Gå till ansökan
Sista ansökningsdag 19 april 2018

Ansökan ska innehålla följande:

 • Fullständigt ifylld ansökningsblankett
 • Betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
 • Personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden

Testdag: 5 maj 2018, kallelse till testdag skickas senast 2 veckor innan testdagen.