Kostnader

(Läsåret 2024-2025)

Alla deltagare som går en lång kurs på Skurups folkhögskola, på plats i Skurup, betalar två kostnader varje termin, en terminskostnad samt en materialkostnad för sin specifika kurs. Den första fakturan för terminskostnad skickas vid antagning. Betalning av denna garanterar att du är antagen.

För Skrivarlinjen år två fakturerar vi både terminskostnaden + materialkostnaden för ht 24 vid antagning. Betalning av första fakturan garanterar att du är antagen. 

För Skrivpedagoglinjen utgår terminskostnaden då kursen hålls på distans och merkostnader på plats är inte aktuellt. Faktura för materialkostnaden ht 24 skickas vid antagningen. Betalning av första fakturan garanterar att du är antagen. 

Kulturprojektlinjen ges i Malmö och därför utgår terminskostnaden för denna kurs. Faktura för materialkostnaden ht 24 skickas vid antagningen. Betalning första fakturan garanterar att du är antagen.
 

Terminskostnad

2200 kr per läsår fördelat på 1100 kr per termin.

Här ingår: 

  • Kopiering
  • Vissa gemensamma måltider
  • Fri tillgång till kaffe och te i matsalen alla dagar som skolan har undervisning
  • Försäkring
  • Omkostnader vid skolgemensamma aktiviteter
     

Termins- och Materialkostnad (per termin)

Allmän kurs

Allmän kurs gymnasienivå

  Material Termin Totalt termin      Totalt läsår
HT24 1000 kr  1100 kr  2100 kr       4200 kr 
VT25 1000 kr  1100 kr  2100 kr         

 

Särskild kurs

Filmlinjen 1

  Material Termin Totalt termin      Totalt läsår
HT24 6800 kr  1100 kr  7900 kr       15800 kr 
VT25 6800 kr  1100 kr  7900 kr        

 

Filmlinjen 2

  Material Termin Totalt termin      Totalt läsår
HT24 5450 kr  1100 kr  6450 kr       12900 kr 
VT25 5450 kr  1100 kr  6450 kr        

 

Journalistlinjen

  Material Termin Totalt termin      Totalt läsår
HT24 3000 kr  1100 kr  4100 kr       8200 kr 
VT25 3000 kr  1100 kr  4100 kr        

 

Kocklinjen

  Material Termin Totalt termin      Totalt läsår
HT24 3500 kr  1100 kr  4600 kr       9200 kr 
VT25 3500 kr  1100 kr  4600 kr        

 

Konditorlinjen

  Material Termin Totalt termin      Totalt läsår
HT24 3500 kr  1100 kr  4600 kr       9200 kr 
VT25 3500 kr  1100 kr  4600 kr        

 

Kulturprojektlinjen

  Material Termin Totalt termin      Totalt läsår
HT24 2000 kr  0 kr  2000 kr       4000 kr 
VT25 2000 kr  0 kr  2000 kr        

 

Kulturprojektkursen

  Material Termin Totalt termin      Totalt läsår
HT24 2000 kr  0 kr  2000 kr       4000 kr 
VT25 2000 kr  0 kr  2000 kr        

 

Musiklinjerna

  Material Termin Totalt termin      Totalt läsår
HT24 3700 kr  1100 kr  4800 kr       9500 kr 
VT25 3600 kr  1100 kr  4700 kr        

 

Skrivpedagoglinjen

  Material Termin Totalt termin      Totalt läsår
HT24 1500 kr  0 kr  1500 kr       3000 kr 
VT25 1500 kr  0 kr  1500 kr        

 

Skrivarlinjen 1

  Material Termin Totalt termin      Totalt läsår
HT24 2100 kr  1100 kr  3200 kr       6400 kr 
VT25 2100 kr  1100 kr  3200 kr        

 

Skrivarlinjen 2

  Material Termin Totalt termin      Totalt läsår
HT24 350 kr  1100 kr  1450 kr       2900 kr 
VT25 350 kr  1100 kr  1450 kr