Kostnader

(Läsåret 2024-2025)

Alla deltagare som går en lång kurs på Skurups folkhögskola, på plats i Skurup, betalar två kostnader varje termin, en terminskostnad samt en materialkostnad för sin specifika kurs. Faktura för terminsavgiften skickas vid antagning. Betalning av terminskostnaden garanterar att du är antagen, betalningen är bindande och återbetalas ej.

För Skrivarlinjen år två fakturerar vi både terminskostnaden + materialkostnaden för ht 24 vid antagning. Betalning av första fakturan garanterar att du är antagen, betalningen är bindande och återbetalas ej. 

För Skrivpedagoglinjen utgår terminsavgiften då kursen hålls på distans och merkostnader på plats är inte aktuellt. Faktura för materialkostnaden ht 24 skickas vid antagningen. Betalning av första fakturan garanterar att du är antagen, betalningen är bindande och återbetalas ej. 

Kurserna Speldesign och Kulturprojektlinjen ges i Malmö och därför utgår terminsavgiften för dessa kurser. Faktura för materialkostnaden ht 24 skickas vid antagningen. Betalning första fakturan garanterar att du är antagen, betalningen är bindande och återbetalas ej
 

Terminskostnad

2200 kr per läsår fördelat på 1100 kr per termin.

Här ingår: 

  • Kopiering
  • Vissa gemensamma måltider
  • Fri tillgång till kaffe och te i matsalen alla dagar som skolan har undervisning
  • Försäkring
  • Omkostnader vid skolgemensamma aktiviteter
     

Materialkostnad (per termin)

Allmän kurs

Allmän kurs grundnivå

  Material Termin Totalt termin Totalt läsår
HT24 300 kr  1100 kr  1400 kr  0 kr 
VT25 300 kr  1100 kr  1400 kr  0 kr 

 

Allmän kurs gymnasienivå

  Material Termin Totalt termin Totalt läsår
HT24 1000 kr  1100 kr  2100 kr  0 kr 
VT25 1000 kr  1100 kr  2100 kr  0 kr 

 

Särskild kurs

Filmlinjen 1

  Material Termin Totalt termin Totalt läsår
HT24 6800 kr  1100 kr  7900 kr  15800 kr 
VT25 6800 kr  1100 kr  7900 kr   

 

Filmlinjen 2

  Material Termin Totalt termin Totalt läsår
HT24 5450 kr  1000 kr  1100 kr  13100 kr 
VT25 5450 kr  1000 kr  1100 kr   

 

Journalistlinjen

  Material Termin Totalt termin Totalt läsår
HT24 3000 kr  1100 kr  4100 kr  8200 kr 
VT25 3000 kr  1100 kr  4100 kr   

 

Kocklinjen

  Material Termin Totalt termin Totalt läsår
HT24 3500 kr  1100 kr  4500 kr  9000 kr 
VT25 3500 kr  1100 kr  4500 kr   

 

Konditorlinjen

  Material Termin Totalt termin Totalt läsår
HT24 3500 kr  1100 kr  4500 kr  9000 kr 
VT25 3500 kr  1100 kr  4500 kr   

 

Kulturprojektlinjen

  Material Termin Totalt termin Totalt läsår
HT24 2000 kr  0 kr  2000 kr  4000 kr 
VT25 2000 kr  0 kr  2000 kr   

 

Kulturprojektkursen

  Material Termin Totalt termin Totalt läsår
HT24 2000 kr  0 kr  2000 kr  4000 kr 
VT25 2000 kr  0 kr  2000 kr   

 

Musiklinjerna

  Material Termin Totalt termin Totalt läsår
HT24 3700 kr  1100 kr  4800 kr  9500 kr 
VT25 3600 kr  1100 kr  4700 kr   

 

Skrivpedagoglinjen

  Material Termin Totalt termin Totalt läsår
HT24 1500 kr  0 kr  1500 kr  3000 kr 
VT25 1500 kr  0 kr  1500 kr   

 

Skrivarlinjen 1

  Material Termin Totalt termin Totalt läsår
HT24 2100 kr  1100 kr  3100 kr  6200 kr 
VT25 2100 kr  1100 kr  3100 kr   

 

Skrivarlinjen 2

  Material Termin Totalt termin Totalt läsår
HT24 350 kr  1100 kr  1450 kr  2900 kr 
VT25 350 kr  1100 kr  1450 kr   

 

Speldesign

  Material Termin Totalt termin Totalt läsår
HT24 3000 kr  0 kr  3000 kr  6000 kr 
VT25 3000 kr  0 kr  3000 kr