Kostnader

(Läsåret 2023-2024)

Alla deltagare på Skurups folkhögskola betalar två avgifter varje termin, en terminskostnad samt materialkostnad för sin specifika kurs. Betalning av terminskostnaden garanterar att du är antagen, betalningen är bindande och återbetalas ej.

Terminskostnad

1000 kr per termin.

Här ingår:  Kopiering. Vissa gemensamma måltider. Fri tillgång till kaffe och te i matsalen alla dagar som skolan har undervisning. Försäkring. Omkostnader vid skolgemensamma utflykter *

Materialkostnad (per termin)

Allmän kurs

Allmän kurs grund 300 kr // 500 kr
Allmän kurs gymnasie 1000 kr

 

Särskild kurs

Filmlinjen 1 6350 kr
Filmlinjen 2 4350 kr
Journalistlinjen 3000
Kocklinjen 3250 kr
Konditorlinjen 3250 kr
Kulturprojektlinjen Ej fastslagen. Kommer snart!
Kulturprojektkursen Ej fastslagen. Kommer snart!
Musiklinjerna 3300
Skrivpedagoglinjen 1400 kr
Skrivarlinjen 1 2000 kr
Skrivarlinjen 2 200 kr
Speldesign Ej fastslagen. Kommer snart!

 

* För skrivpedagogerna utgår terminsavgiften då kursen hålls på distans och merkostnader på plats inte är aktuellt.

Information gällande tidigare läsår


Läs mer om våra linjers årskostnader för läsåret 2022/2023 här.
Läs mer om våra linjers årskostnader för läsåret 2021/2022 här.
Läs mer om våra linjers årskostnader för läsåret 2020/2021 här.

En detaljerad lista gällande boendekostnad hittar ni här.

Ett exempel på fakturan gällande lunch- och boendekostnad hittar ni här.