Kulturprojektutbildningarna

Hur gör man egentligen för att kunna överleva som kulturarbetare? Och vad krävs för att gå från världens bästa idé till projekt och verklighet? 

På Kulturprojektlinjen hittar du en trygg och kreativ miljö där du kan testa dina idéer, bygga nätverk och lära i mötet med andra i samma situation. Du får också verktyg som gör att du bättre kan hantera livet som kulturarbetare där du ofta får vara din egen formgivare, fotograf, pr-strateg, konstnärlig ledare och revisor. Kursen är en heltidsutbildning som ges på halvdistans med lokaler i Malmö, vilket innebär att vi har undervisning en vecka i månaden och den övriga tiden ägnas åt eget projektarbete, handledning samt hemuppgifter.

Vem kan söka? 

Alla som sysslar med någon form av kultur är välkomna. Det kan vara du som till exempel är filmare, musiker eller författare och som vill lära dig att nå ut med din konst och bli mer av en entreprenör. Det kan vara du som tycker att stan saknar den där mötesplatsen som du alltid drömt om eller vill starta en podcast om kombucha och jazz. Eller så är det du som drömmer om en ny slags kulturorganisation som förändrar världen! Tveka inte att höra av dig för att kolla om din idé skulle passa Kulturprojektlinjen. Chansen att den gör det är stor. 

På Skurups folkhögskola arbetar vi aktivt för ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Vi uppmuntrar alla oavsett kön, funktion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion och ålder att ansöka till oss! 

Kulturprojektlinjen berättigar till studiemedel på högskolenivå.
Kulturprojektkursen berättigar till studiemedel på gymnasie-/folkhögskolenivå.

Låt inget stå i din väg

Förmågan att lyckas beror också på vilka förutsättningar man haft i livet, yttre omständigheter och det egna självförtroendet. Kultur är till för alla och därför jobbar vi aktivt på att få en bred representation där alla kan känna sig välkomna. Hos oss hittar du en snäll och kreativ miljö som tror på dig, utmanar dig och ger dig professionella tips och praktisk kunskap. Allt är möjligt om du vågar och är beredd att kämpa.

Vill du ge dig själv chansen att göra det du drömmer om? 

Då är du välkommen till oss!

 


 

Information in English

Are you a professional culture worker and you are new in Sweden? If you have been working with your art in another country and want to dig into the Swedish structure and cultural life in Malmö/Skåne/Sweden you can apply for Kulturprojektutbildningen.

Please contact us for more information.

Brita Björs, Project leader
brita.bjors@skurupsfolkhogskola.se