Kulturprojektutbildningarna 2024-2025

Hur gör man egentligen för att kunna överleva som kulturarbetare? Och vad krävs för att gå från världens bästa idé till projekt och verklighet? 

Kulturprojektutbildningarna består av två parallella utbildningar: Kulturprojektlinjen (KPL) och Kulturprojektkursen (KPK). Här hittar du en trygg och kreativ miljö där du kan testa dina idéer, bygga nätverk och lära i mötet med andra i samma situation. Du får också verktyg som gör att du bättre kan hantera livet som kulturarbetare där du ofta får vara din egen formgivare, fotograf, PR-strateg, konstnärlig ledare och bokförare. Kursen är på heltid, lokaliserad i Malmö. Utbildningen ger mycket tid till deltagarnas egna projektarbeten. Vilket innebär schemalagd tid två-tre dagar i veckan, innehållande undervisning, handledning, projektuppdatering, ämnesgrupper, studiebesök mm. 

Kulturprojektkursen (KPK) berättigar till studiemedel på gymnasie-/folkhögskolenivå. Kulturprojektlinjen (KPL) berättigar till studiemedel på högskolenivå.
KPL och KPK har all undervisning tillsammans. KPL löper över hela läsåret. KPK läses terminsvis, men de flesta väljer att läsa två terminer och gå hela läsåret (vilket vi rekommenderar).

Vem kan söka? 

Alla som sysslar med någon form av kulturuttryck är välkomna. Det kan exempelvis vara du som är filmare, musiker eller författare och som vill lära dig att nå ut med din konst och bli mer av en entreprenör. Det kan vara du som tycker att stan saknar den där mötesplatsen som du alltid drömt om eller vill starta en podcast om kombucha och jazz. Eller så är det du som drömmer om en ny slags kulturorganisation som förändrar världen! Tveka inte att höra av dig för att kolla om din idé skulle passa KPL-/KPK - chansen är stor att den gör det.

På Skurups folkhögskola arbetar vi aktivt för ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Vi uppmuntrar alla oavsett kön, funktion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion och ålder att ansöka till oss!  

Låt inget stå i din väg

Förmågan att lyckas beror också på vilka förutsättningar man haft i livet, yttre omständigheter och det egna självförtroendet. Kultur är till för alla och därför jobbar vi aktivt på att få en bred representation där alla kan känna sig välkomna. Hos oss hittar du en snäll och kreativ miljö som tror på dig, utmanar dig och ger dig professionella tips och praktisk kunskap. Allt är möjligt om du vågar och är beredd att kämpa.

Vill du ge dig själv chansen att göra det du drömmer om? 

Då är du välkommen till oss!

 


 

Information in English

Are you a professional culture worker and you are new in Sweden? If you have been working with your art in another country and want to dig into the Swedish structure and cultural life in Malmö/Skåne/Sweden you can apply for Kulturprojektutbildningarna.

Please contact us for more information.

Brita Björs, Project leader
brita.bjors@skurupsfolkhogskola.se 

 


 

Kort om Kulturprojektutbildningarna läsåret 2024-2025

Kursstart: 19 aug 2024

Längd: Kulturprojektkursen - 1-2 terminer, Kulturprojektlinjen 2 terminer (ett läsår)

Studietakt: 100% 

Behörighet: Kulturprojektkursen - ha fyllt 18 år vid kursstart, samt projektidé. Kulturprojektlinjen - 3-årig gymnasiekompetens, samt projektidé.

Studiemedel: Kulturprojektkursen berättigar till studiemedel på gymnasie-/folkhögskolenivå. Kulturprojektlinjen berättigar till studiemedel på högskolenivå

Kostnad: För frilanskontor, resor, studiematerial m.m. utgår en kostnad. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk.

Ansökan

Gå till ansökan
OBS! Förlängd ansökningstid! Sista ansökningsdag 5 juni 2024

Ansökan ska innehålla följande:

  • Fullständigt ifylld ansökningsblankett
  • Betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
  • Personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden. Max 1 A4.
  • Projektbeskrivning där du berättar om ditt projekt. Var befinner du dig i processen? Vad vill du utveckla? Vad skulle du behöva hjälp med? Varför brinner du för ditt projekt? Max 1 A4.
  • Arbetsprov, kan vara länk eller fil. Ett exempel på vad du gör.
  • Intervjuer online v.22-23 2024.

Kontakt:

Brita Björs, Kursledare
brita.bjors@skurupsfolkhogskola.se