Kulturprojektutbildningarna

Hur gör man egentligen för att kunna överleva som kulturarbetare? Och vad krävs för att gå från världens bästa idé till projekt och verklighet? 

På Kulturprojektlinjen hittar du en trygg och kreativ miljö där du kan testa dina idéer, bygga nätverk och lära i mötet med andra i samma situation. Du får också verktyg som gör att du bättre kan hantera livet som kulturarbetare där du ofta får vara din egen formgivare, fotograf, pr-strateg, konstnärlig ledare och revisor. Kursen är en heltidsutbildning som ges på halvdistans med lokaler i Malmö, vilket innebär att vi har undervisning en vecka i månaden och den övriga tiden ägnas åt eget projektarbete, handledning samt hemuppgifter.

Vem kan söka? 

Alla som sysslar med någon form av kultur är välkomna. Det kan vara du som till exempel är filmare, musiker eller författare och som vill lära dig att nå ut med din konst och bli mer av en entreprenör. Det kan vara du som tycker att stan saknar den där mötesplatsen som du alltid drömt om eller vill starta en podcast om kombucha och jazz. Eller så är det du som drömmer om en ny slags kulturorganisation som förändrar världen! Tveka inte att höra av dig för att kolla om din idé skulle passa Kulturprojektlinjen. Chansen att den gör det är stor. 

På Skurups folkhögskola arbetar vi aktivt för ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Vi uppmuntrar alla oavsett kön, funktion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion och ålder att ansöka till oss! 

Två varianter

Utbildningen finns i två varianter. Kulturprojektlinjen är ettårig och är en eftergymnasial utbilding, och Kulturprojektkursen sträcker sig över en termin och är på folkhögskolenivå. 

Den extra tid som finns i linjen är perfekt om du är i början av ditt projekt. Fokus är att hitta och utforma ditt projekts identitet både visuellt och innehållsmässigt. Men linjen ger också en förudjupad kunskap i kulturbranschens förutsättningar, konceptutveckling och projektledning.

Om du därtemot redan kommit en bit i ett redan befintligt projekt kan en termin på kulturprojektkursen vara det bästa. Fokus ligger på att kommunicera ut, förpacka, söka pengar och skapa event kring ditt projekt.

Vår verktygslåda

Vi som undervisar på kursen har alla bakgrund som yrkesverksamma journalister, fotografer, konstnärer, filmare, musiker och kommunikatörer. Tillsammans har vi satt ihop ett program som strävar efter att vara både praktisk och inspirerande. 

Produktion och livet som frilansare

Många drar sig för att våga satsa på sina drömmar av rädsla för en ekonomisk osäkerhet. Vi tar det på allvar och ger tips på hur man:

•      Pitchar

•      Gör en budget

•      Organiserar projekt av olika storlekar

•      Söker stipendier

•      Pusslar ihop sitt liv som kulturarbetare

•      Kartlägger kulturarbetarens arbetsvillkor och verklighet

•      Skaffar sig överblick på den lokala kulturscenen

Skapande

Skaffa en professionell inställning till dina svagheter. För många kreativa människor så är drömmar, driv och kreativitet ofta förknippade med en baksida i form av tvivel, prestationsångest och prokrastinering. På Kulturprojektlinjen tar vi denna baksida på allvar. Genom att utgå från psykologisk forskning och föreläsningar med etablerade kulturarbetare vill vi hjälpa våra deltagare hitta svar på frågor som: Hur fungerar din kreativitet? Går det att förena skörhet och kreativitet på ett hållbart sätt? Vad finns det för rutiner som hjälper? Vad fungerar för just dig? 

•      Psykologiska tekniker för skapande

•      Kreativa fällor & lösningar

•      Perfektionism

•      Anpassade rutiner

Event och kommunikation

För att gå från dröm till verklighet gäller det att få människor att både känna till och känna för ditt projekt. I kursen ingår undervisning och handledning i:

•      Att producera event

•      Kommunikation i sociala medier

•      Skapa eller utveckla en digital persona

•      Kreativ kommunikation - använd din fantasi och gör pr till något kul

•      Visuell identitet och formgivning

•      Bildanalys

•      Foto och filmteknik

•      Redigering, klipp och efterbearbetning

Kultur och kollektiva processer

Kultur skapas i mötet med andra och i mötet med publiken. Många kulturstöd är också styrda mot lärande vilket gör pedagogisk kunskap till en viktig byggsten som kulturarbetare. Under kursens gång får du utforska hur du kan utveckla workshops och kulturprojekt utifrån din unika kunskap och i samarbete med andra. Det kollektiva är också en stark källa till inspiration och därför ägnar vi även tid på att uppleva tillsammans, gå på konstutställningar, analysera varandras projekt och övningar, göra studiebesök och bjuda in inspirerande gästföreläsare. 

•      Kulturpedagogik

•      Konstnärlig konceptutveckling

•      Performance och Workshop-kunskap

•      Dramaturgi

•      Designprocesser

Ledarskap och etik

Det komplexa arbetet med en skapa en föreställning, skiva, film eller utställning kräver ett medvetet ledarskap av oss som kulturarbetare. Det är ingen slump att me-too började i kulturvärlden. Allt för många har mått allt för dåligt som en konsekvens av destruktiva maktstrukturer, förtryck och dåligt ledarskap förklätt som konstnärlig genialitet. På kulturprojektlinjen anser vi därför att ett modernt ledarskap bör vara en del av att vara en kulturarbetare i vår tid. Vi tar bland annat upp:

•      Demokrati och ledarskap i kreativa processer

•      Skapa motivation

•      Olika typer av ledarskap

•      Härskartekniker och motstrategier

•      Konflikthantering

Lokaler i Malmö

Kulturprojektlinjen har sin undervisning i Malmö men är en del av Skurups Folkhögskola. Vi tar det bästa av båda världarna och använder vår adress för att bygga nätverk och anordna events i Malmö, och våra rötter i kulturutbildningarna i Skurup för att kunna erbjuda kvalificerad och relevant handledning oavsett ditt projekts inriktning.

Låt inget stå i din väg

Förmågan att lyckas beror också på vilka förutsättningar man haft i livet, yttre omständigheter och det egna självförtroendet. Kultur är till för alla och därför jobbar vi aktivt på att få en bred representation där alla kan känna sig välkomna. Hos oss hittar du en snäll och kreativ miljö som tror på dig, utmanar dig och ger dig professionella tips och praktisk kunskap. Allt är möjligt om du vågar och är beredd att kämpa.

Vill du ge dig själv chansen att göra det du drömmer om? 

Då är du välkommen till oss!


 

Kort om Kulturprojektlinjen (1-årig) läsåret 2021-2022

Längd: 1 år, start 23 aug 2021

Studietakt: 100% på halvdistans

Behörighet: 3-årig gymnasiekompetens

Studiemedel: Kulturprojektlinjen berättigar till studiemedel på högskolenivå

Kostnad: Oavsett om du går kursen eller linjen utgår det en kostnad för material, resor, produktioner m.m. I kursavgiften ingår även ett medlemskap i ett frilanskontor med bland annat replokaler, klipprum och black box. Du får en egen nyckel så att du kan gå dit och jobba när du vill. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk.

Ansökan

Gå till ansökan
Sista ansökningsdag 1 maj 2021

Ansökan ska innehålla följande:

  • Fullständigt ifylld ansökningsblankett
  • Betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
  • Personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden
  • Projektbeskrivning där du berättar om ditt projekt. Var befinner du dig i processen? Vad vill du utveckla? Vad skulle du behöva hjälp med? Varför brinner du för ditt projekt?
  • Intervjuer på distans den 29:e maj

Kontakt:

Brita Björs, Projektledare
brita.bjors@skurupsfolkhogskola.se
 


Kort om Kulturprojektkursen (1 termin) läsåret 2021-2022

Längd: 1 termin, start 23 aug 2021 & 10 jan 2022

Studietakt: 100% på halvdistans

Behörighet: Ingen särskild behörighet krävs, utan intag sker på basis av din projektidé.

Studiemedel: Kulturprojektkursen berättigar till studiemedel på högskolenivå

Kostnad: Oavsett om du går kursen eller linjen utgår det en kostnad för material, resor, produktioner m.m. I kursavgiften ingår även ett medlemskap i ett frilanskontor med bland annat replokaler, klipprum och black box. Du får en egen nyckel så att du kan gå dit och jobba när du vill. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk.

Ansökan

Gå till ansökan
Sista ansökningsdag 20 november 2021

Ansökan ska innehålla följande:

  • Fullständigt ifylld ansökningsblankett
  • Betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
  • Personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden
  • Projektbeskrivning där du berättar om ditt projekt. Var befinner du dig i processen? Vad vill du utveckla? Vad skulle du behöva hjälp med? Varför brinner du för ditt projekt?
  • Intervjuer på distans den 29:e maj

Kontakt:

Brita Björs, Projektledare
brita.bjors@skurupsfolkhogskola.se