Nya SMF-kurser för sökande med behov av språkstöd

Första start är den 3 december 2019, därefter löpande antagning till våra tre profilerade SMF-kurser. Samtliga SMF-kurser innehåller svenska, engelska, matematik och samhällskunskap utifrån förutsättning och behov. Vi arbetar med arbetsmarknadskunskap, studietekniska och motivationshöjande inslag.
Undervisning genomförs i linje med folkhögskolans metoder och våra fyra syften: stärka demokratin, ge ökade möjligheter att påverka sin livssituation, utjämna utbildningsklyftor och öka delaktighet i kulturlivet. Våra SMF-kurser sker på våra skolenheter i Skurup och Ystad. 

SMF-kurser är en etablerad verksamhet inom Skurups Folkhögskolas verksamhet. Arbetsförmedlingen anvisar till kursen och den ger rätt till aktivitetsstöd.

SMF – Förberedande kök

SMF – Vård och omsorg

SMF – Industri och lager