Kocklinjen 2024-2025

På vår kockutbildning är du kreativ och lär dig skapa framtidens hållbara måltider!

Skurups folkhögskolas kocklinje riktar sig till dig som har stort intresse av hållbar matlagning. Hos oss lär du dig att skapa vällagade måltider som är lagade från grunden på de bästa råvarorna. Vi arbetar utifrån en integrerad, trivsam och god måltidsupplevelse. Utbildningen ger dig grunderna till kockyrket som ger dig möjligheten att söka jobb i restaurangkök, storkök och hotellkoncerner. 

Kockyrket är ett kreativt yrke där du arbetar både praktiskt och teoretisk. Under utbildningen lär du dig göra medvetna val som kan påverka både hälsa, ekonomi, miljö och samhället i stort.

Under utbildningen gör ni APL (arbetsplatsförlagt lärande) vilket är en viktig del. Där har ni möjlighet att knyta kontakter med branschen, lära er mer om hantverket och få inblick i hur verksamheten fungerar. Efterfrågan på utbildade kockar är hög, efter avslutad utbildning har ni stor möjlighet till arbete. Vi har ett nära samarbete med branschen både när det gäller privat och kommunal verksamhet.

Undervisningen genomförs i linje med folkhögskolans metoder och folkbildningens idéer om kunskapsutveckling som genomsyrar utbildningen.

På Skurups folkhögskola arbetar vi aktivt för ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Vi uppmuntrar alla oavsett kön, funktion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion och ålder att ansöka till oss! 

Följ oss gärna på Instagram! @kocklinjen

 

Kort om Kocklinjen läsåret 2024-2025

Längd: 1 år, start 19 aug 2024

Studietakt: 100%

Behörighet: Du ska vara minst 18 år gammal. Grundskolekompetens. Andra kompetenser är meritgivande.

Studiemedel: Kocklinjen berättigar till studiemedel på gymnasial nivå.

Kostnad: För litteratur, material, kläder, resor m.m. utgår en kostnad. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk.

Ansökan

Gå till ansökan
Sista ansökningsdag: 2 april 2024

Ansökan ska innehålla följande:

  • Fullständigt ifylld ansökningsblankett.
  • Betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå.
  • CV och Personligt brev där du berättar om dig själv och vad du vill med utbildningen.
    Ditt personliga brev kommer vara en del i antagningsprocessen så beskriv så utförligt du kan, ditt förhållande till mat och din bakgrund, men också vad du vill ha ut av utbildningen och hur du ser din framtid efter utbildningen.
  • ett välliknande foto på dig (tänk foto i stil med ett passfoto)

Vid antagningsprocessen så skickar vi också ut en kallelse till intervju.
Vi kommer skicka ut kallelsen, senast en vecka efter sista ansökningsdag, till den emailadress som du uppger i din ansökan.