Kocklinjen 2022-2023

På vår kockutbildning är du kreativ och lär dig skapa framtidens hållbara måltider!

Skurups folkhögskolas kocklinje riktar sig till dig som har stort intresse av hållbar matlagning och vill vara med och skapa ett modernt, kvalitativt kök. Hos oss lär du dig att skapa vällagade, näringsriktiga måltider som är lagade från grunden på de bästa råvarorna. Du får också kunskap om hur du tillagar goda måltider till gäster med särskilt anpassad kost. Vi arbetar utifrån en integrerad, trivsam och god måltidsupplevelse. Utbildningen ger dig en grundläggande yrkesutbildning till kock där du kan söka jobb i restaurangkök, storkök och hotellkoncerner men även som matkreatör och konsult. 

Kockyrket är ett kreativt yrke där du arbetar både praktiskt och teoretisk. Under utbildningen lär du dig göra medvetna val som påverkar hälsan, ekonomin och miljön positivt för både gästerna som äter maten men också för samhället i stort.

Utbildningen har ett nära samarbete med storkök inom privat, kommunal och regional regi som exempelvis företagskök, förskola, skola, äldreboende och sjukhus. Vi har också ett nära samarbete med restaurang- och hotellbranschen.

Under utbildningen gör ni APL (arbetsplatsförlagt lärande) vilket är en viktig del av utbildningen. Där har ni möjlighet att knyta kontakter med branschen, lära er mer om hantverket och få inblick i hur verksamheten fungerar. Efterfrågan på utbildade kockar är hög, så efter avslutad utbildning har du stor möjlighet till arbete.

Genom att vi synliggör tidigare arbetslivserfarenhet, yrkesbakgrund samt övriga livserfarenheter och kompetenser stärks du som deltagare i möjligheten till inträde på arbetsmarknaden. 

Undervisningen genomförs i linje med folkhögskolans metoder och folkbildningens idéer om kunskapsutveckling som genomsyrar utbildningen.

På Skurups folkhögskola arbetar vi aktivt för ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Vi uppmuntrar alla oavsett kön, funktion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion och ålder att ansöka till oss! 

 

Kort om Kocklinjen läsåret 2022-2023

Längd: 1-2 år utifrån individuell bedömning av förkunskaper, start 22 aug 2022

Studietakt: 100%

Behörighet: Du ska vara minst 18 år gammal. Grundskolekompetens. Andra kompetenser är meritgivande.

Studiemedel: Kocklinjen berättigar till studiemedel på gymnasial nivå.

Kostnad: För litteratur, material, kläder, resor m.m. utgår en kostnad. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk.

Ansökan

Gå till ansökan
Sista ansökningsdag: 6 maj 2022

Ansökan ska innehålla följande:

  • Fullständigt ifylld ansökningsblankett.
  • Betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå.
  • CV och Personligt brev där du berättar om dig själv och vad du vill med utbildningen.
    Ditt personliga brev kommer vara en del i antagningsprocessen så beskriv så utförligt du kan, ditt förhållande till mat och din bakgrund, men också vad du vill ha ut av utbildningen och hur du ser din framtid efter utbildningen.
  • Vid antagningsprocessen så skickar vi också ut en kallelse till intervju.
    Vi kommer skicka ut kallelsen, senast en vecka efter sista ansökningsdag, till den emailadress som du uppger i din ansökan.