Spela musik på Skurups folkhögskola!

Skurups folkhögskolas musiklinjer står i frontlinjen i att utbilda musiker för dagens olika musikscener. Hit söker sig unga, musikintresserade människor från hela Europa för att ta del av en erkänd och praktisk studieform. Undervisningen bedrivs av aktiva musiker och erfarna pedagoger. Vi tror på att varje individ utvecklas i samspel med andra och därför ligger fokus i vår undervisning på ensemblespel. 

I vårt musikhus finns det gott om övningsrum, välutrustade ensemblerum och en mindre konsertlokal. I denna kreativa studiemiljö skapas goda förutsättningar för undervisning, övning, repetitioner och jam. Huset är tillgängligt dygnet runt och har 32-kanals studio. 

Många av dagens svenska stjärnor inom pop, rock, jazz och folkmusik har utbildat sig på Skurups folkhögskola och vi kan med stolthet säga att skolan är en av de viktigaste mötesplatserna för blivande musiker i Sverige. 

På Skurups folkhögskola arbetar vi aktivt för ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Vi uppmuntrar alla oavsett kön, funktion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion och ålder att ansöka till oss! 

Varmt välkommen till oss!