Studentdemokrati

Skurups folkhögskolas studeranderåd

Vi vill verka för en öppen dialog mellan studenter och ledning. Studentdemokrati är en demokratisk mellanhand som verkar för att föra studenternas röst i kontakten med ledningen. Vi vill öka sammanhållningen på skolan genom att arrangera sociala aktiviteter och alltid arbeta för studenternas bästa.

Studentdemokrati loves YOU!