Kallelse till extra årsmöte för Skurups Folkhögskoleförening onsdag den 15 dec 2021 kl 18.00

Enligt beslut taget av styrelsen den 27 augusti 2021 kallas alla medlemmar till ett extra årsmöte i syfte att besluta om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.

Mötet hålls i aulan på Skurups Folkhögskola, Kyrkogatan 68 i Skurup.

Föreningen bjuder på lättare förtäring från kl 17.00 i skolans restaurang.

Anmälan till det extra årsmötet görs senast den 8 december till expedition@skurupsfolkhogskola.se, skriv "Anmälan extra årsmöte" i ämnesraden. Anmälan kan också göras via telefon 0411-55 89 00. Ange ditt namn och om du önskar något lätt att äta innan mötet börjar. Ange då också behov av specialkost och/eller allergier.

Rösträtt på det extra årsmötet har medlemmar i folkhögskoleföreningen. Medlem är de som har betalat medlemsavgift för 2021. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Mer om formalia och annat kan ni läsa i stadgarna för Skurups Folkhögskoleförening.

Samtliga årsmöteshandlingar publiceras på skolans hemsida www.skurupsfolkhogskola.se

Välkomna!

Helena Samuelsson
Ordförande

Klicka här för årsmöteshandlingar