Allmän kurs på Grundskolenivå

Denna kurs finns för dig som saknar grundläggande behörighet från svenska grundskolan. Syftet är att få de behörigheter som du saknar för att kunna fortsätta utbilda dig eller söka arbete.

Din nivå på svenska bör ligga på motsvarande SFI D. Om dina planer är att börja på gymnasienivå inom ett år bör din nivå i engelska ligga på motsvarande Engelska 3. Du kan få göra ett test om du är osäker på din nivå i engelska.

Vi lägger stort fokus på att utveckla dina förmågor så att du ska klara vidare studier eller arbetsliv. Dina behov styr dina studier. Du kommer att få en mentor som kommer att hjälpa dig med planeringen för att klara dina studier på bästa sätt. 

Studierna är på heltid och på grundskolenivå. 

Behörigheter ges i:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Samhällskunskap

Du får förutom rena ämneskunskaper även inblick i hur den svenska skolan och det svenska samhället fungerar. Studierna bedrivs i enskilda ämnen men också i temaform, det vill säga att schemat bryts och under några dagar kommer all undervisning ske inom ett specifikt område/tema.

När du har studerat ett år (minst 35 veckor) och uppnått behörighet i svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap, engelska och matematik på grundnivå få du ett intyg för avklarade studier och kan fortsätta studera på gymnasienivå. Observera att det ibland kan ta mer än ett år för dig att uppnå alla behörigheter. Om du inte klarar alla fyra grundskoleämnenfår du ett intyg där det står vad du har studerat hos oss. För att få intyg krävs närvaro. 

Kontaktuppgifter:

Christoffer Petersson, linjeledare Allmän kurs: christoffer.petersson@skurupsfolkhogskola.se

Kristina Runyeon-Odeberg, lärare: kristina.runyeon-odeberg@skurupsfolkhogskola.se

Nadeem Al-Kawaz, lärare: nadeem.al-kawaz@skurupsfolkhogskola.se
 


 

Kort om Allmän kurs på grundskolenivå 2024-2025

Längd: 1 år. Vi har löpande antagning.

Studietakt: 100 %

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN, för ett års heltidsstudier. CSN kan göra undantag för personer som inte har en grundskoleexamen från sitt hemland.

Kostnad: För lån av kurslitteratur, kopiering, studiebesök och andra gemensamma aktiviteter utgår en kostnad. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk

Plats: Kursen genomförs i Skurup.

Ansökan: Du kan ansöka till Allmän kurs på grundskolenivå när som helst under året. Ansökan görs här på vår hemsida. Din ansökan ska innehålla följande:

  • en fullständigt ifylld ansökningsblankett 
  • digitala betygskopior som visar din högsta/senaste utbildning, minst SFI D
  • ett personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden
  • kontaktuppgifter till två referenspersoner, till exempel en lärare, en SYV eller en arbetsgivare
  • en kort beskrivning av hur du hittade Allmän kurs på Skurups folkhögskola
  • ett välliknande foto på dig (liknande ett passfoto)

Gå till ansökan