Kallelse till extra årsmöte för Skurups Folkhögskoleförening Torsdag den 17 juni 2021 kl 18.15

 

VÄLKOMMEN TILL SKURUPS FOLKHÖGSKOLEFÖRENINGS EXTRA ÅRSMÖTE!

Torsdagen den 17 juni kl  18:15

Mötet hålls digitalt, länk publiceras till de som anmäler deltagande och på folkhögskolans hemsida och sociala medier-sidor dagarna före det extra årsmötet.

Anmälan till det extra årsmötet görs senast den 16 juni till expedition@skurupsfolkhogskola.se skriv Anmälan extra årsmöte i ämnesraden. Eller via telefon 0411-55 89 00

Rösträtt på det extra årsmötet har medlemmar i folkhögskoleföreningen som har betalt medlemsavgift senast i februari i år. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Välkomna!
/Helena Samuelsson Tf ordförande

Årsmöteshandlingar: 

Möteslänk (Zoom)

https://us02web.zoom.us/j/82374978109?pwd=dzlFbHY4dGk5SHJ5SHZrV3pPckF4Zz09

För att lädda ner och installera Zoom gå till deras företagssida genom att klicka här: Zoom