Välkommen till årsmöte 2022!

Välkommen till Skurups folkhögskoleförenings årsmöte 2022.

Årsmötet hålls den 27 april kl 18.00 i Aulan på Skurups folkhögskola. 

Med en folkhögskola utan en större organisation bakom sig, som när det behövs kan ställa upp med resurser, är det viktigt att folkhögskoleföreningens medlemmar deltar i och stöttar verksamheten. Som att styra och påverka genom föreningens årsmöte.

Anmälan m.m.

Information om anmälan m.m. finner du här senast 3 veckor före årsmötesdatumet.

Anmälan till årsmötet görs senast den 22 april till expedition@skurupsfolkhogskola.se skriv Anmälan årsmöte i ämnesraden. Eller via telefon 0411-55 89 00

Motioner och förslag som medlem önskar behandlas på årsmötet ska ha mottagits senast den 1 april till expedition@skurupsfolkhogskola.se. Eller via brev till Skurups Folkhögskola, Kyrkogatan 68, 274 33 Skurup.

Rösträtt på årsmötet har medlemmar i folkhögskoleföreningen som har betalat medlemsavgift, senast i februari i år. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 
Medlemsavgift 50 kr betalas till bankgiro 663-2921 (ange namn och e-post i meddelandefältet)

Mer om formalia och annat kan ni läsa i stadgarna för Skurups Folkhögskoleförening.