Välkommen till årsmöte 2023!

 

När?

Måndagen den 29 april 2024 kl 18.00 (lättare förtäring och smakprov från verksamheten erbjuds från kl 17.30)

Var?

Aulan på Skurups Folkhögskola, Kyrkogatan 68, Skurup

Anmälan

Anmälan till årsmötet görs senast den 22 april till expedition@skurupsfolkhogskola.se, skriv "Anmälan årsmöte" i ämnesraden.
Det går också bra att anmäla sig via telefon 0411-55 89 00.
Ange även ev behov av specialkost då vi bjuder på något lättare tilltugg.

Rösträtt på årsmötet har medlemmar i folkhögskoleföreningen som har betalat medlemsavgift, senast i februari i år. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Naturligtvis är även du som ännu inte är medlem, men kanske vill bli, välkommen att delta. Mer om formalia och annat kan ni läsa i stadgarna för Skurups Folkhögskoleförening. Samtliga årsmöteshandlingar publiceras på skolans hemsida www.skurupsfolkhogskola.se

/Sofie Carlsson, ordförande