Organisation

Skurups folhögskola har ingen huvudman utan drivs som en ideell förening av medlemmar som arbetar, har arbetat på skolan eller har någon annan nära anknytning till verksamheten.

Föreningen leds av en styrelse som utses på årsmötet. Styrelsens uppgift är att förvalta medlemmarnas intressen genom att utveckla föreningen. 

Styrelse

Följande styrelse valdes på årsmötet 2019-04-25

Mats Billberg Johansson, ordf. & AU
Katarina Scott, vice ordf. ordf. & AU

Inge Eriksson, ledamot
Fredrik Haller, ledamot
Mikael Kontanidis, ledamot
Göran Pettersson, ledamot
Helena Samuelsson, ledamot

Moa Berglöf, suppleant
Jagviga Kurowska, suppleant
Christian Tigerblad, suppleant

Helena Fehrman, personalrepresentant
Åsa Mackarp, personalrepresentant
Gunnel Ottersten, personalrepresentant

Representant från Studentdemokrati

Arvid Gisby, Rektor & AU