Organisation

Skurups folhögskola har ingen huvudman utan drivs som en ideell förening av medlemmar som arbetar, har arbetat på skolan eller har någon annan nära anknytning till verksamheten.

Föreningen leds av en styrelse som utses på årsmötet. Styrelsens uppgift är att förvalta medlemmarnas intressen genom att utveckla föreningen. 

Styrelse

Ledamöter:
Ingrid Alfe
Sofie Carlsson
Zeynep Erdal
Inge Eriksson
Jesper Larsson
Helena Samuelsson
Bengt Wensmark

Suppleanter:
Rena Baledi 
Lars Mogensen
Magnus Thure Nilsson

Personalrepresentanter:
Helena Fehrman
Christoffer Petersson

Verksamhetschef/rektor:
Lena Gartmark