Organisation

Skurups folhögskola har ingen huvudman utan drivs som en ideell förening av medlemmar som arbetar, har arbetat på skolan eller har någon annan nära anknytning till verksamheten.

Föreningen leds av en styrelse som utses på årsmötet. Styrelsens uppgift är att förvalta medlemmarnas intressen genom att utveckla föreningen. 

Styrelse

Ordf: Helena Samuelsson

Vice ordf: Ingrid Alfe

Övriga ord ledamöter:
Inge Eriksson
Zeynep Erdal
Jesper Larsson
Bengt Wensmark
Fredrik Haller

Suppleanter:
Julia Gebauer 
Magnus Thure Nilsson
Elena Wolay

Personalrepresentanter:
Åsa Mackarp
Helena Fehrman
Carl-Johan Folkesson

Verksamhetschef/rektor:
Lena Gartmark