Organisation

Skurups folhögskola har ingen huvudman utan drivs som en ideell förening av medlemmar som arbetar, har arbetat på skolan eller har någon annan nära anknytning till verksamheten.

Föreningen leds av en styrelse som utses på årsmötet. Styrelsens uppgift är att förvalta medlemmarnas intressen genom att utveckla föreningen. 

Styrelse

Ledamöter:
Ingrid Alfe
Sofie Carlsson (ordförande)
Zeynep Erdal
Robin Jönsson
Jesper Larsson
Helena Samuelsson
Bengt Wensmark

Suppleanter:
Birgitta Olsson
Maria Lantz
Olle Bugge

Personalrepresentanter:
Loïc Dequidt
Christoffer Petersson
Annica Sörén

Verksamhetschef/rektor:
Lena Gartmark