Organisation

Skurups folhögskola har ingen huvudman utan drivs som en ideell förening av medlemmar som arbetar, har arbetat på skolan eller har någon annan nära anknytning till verksamheten.

Föreningen leds av en styrelse som utses på årsmötet. Styrelsens uppgift är att förvalta medlemmarnas intressen genom att utveckla föreningen. 

Styrelse

Följande styrelse valdes på årsmötet 2018-04-18

Mats Billberg Johansson, ordf. & AU
Katarina Scott, vice ordf. ordf. & AU

Lena Axelsson, ledamot
Fredrik Haller, ledamot
Mikael Kontanidis, ledamot
Göran Pettersson, ledamot
Anna Thulin, ledamot

Inge Eriksson, suppleant
Christian Tigerblad, suppleant
Goran Kapetanovic, suppleant

Helena Fehrman, personalrepresentant
Åsa Mackarp, personalrepresentant
Gunnel Ottersten, supp. personalrepresentant

Representant från Studentdemokrati

Arvid Gisby, Rektor & AU