Gällande dokument 

En folkhögskola är inte bunden till centralt fastställda läroplaner utan formar sin verksamhet och sina profilområden själva. Styrelsen på vår skola är ytterst ansvarig för verksamheten och utvecklar, tillsammans med personal och deltagare, de dokument som ger skolans ramar. Här nedan hittar du gällande styrdokument. Årtalen inom parentes indikerar när dokumenten senast uppdaterades.