Statens syfte med folkhögskola

Den statsfinansierade folkbildningen består av folkhögskolor och studieförbund. Statens anslag
till folkbildningen, som förvaltas av Folkbildningsrådet, fördelas mellan folkhögskolor och studieförbund. Läs mer på Folkbildningsrådets hemsida.

Statens syfte med bidrag till folkbildningen är att:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

Mer information finns även i Regeringens proposition 2013/14:172 ”Allas kunskap – allas bildning”

Demokrati har inget slut, det är en process att delta i.