Uppdaterat 17:e augusti 2021

COVID-19 OCH SKURUPS FOLKHÖGSKOLA

Det är viktigt att alla följer och respekterar de restriktioner som finns. Därför bör du läsa instruktionerna om hur vi på Skurups folkhögskola förhåller oss till Covid-19.  

Grundregler

 • Håll händerna rena
 • Håll armlängds avstånd
 • Håll dig hemma vid symtom

Men också – håll huvudet kallt och hjärtat varmt.

De beslut som fattas av skolledningen för att minska smittspridning i samhället och i skolan baserar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de regionala kompletteringar gäller för Region Skåne. Rekommendationerna kan komma att ändras snabbt. 

De åtgärder vi vidtar bygger på att vi alla har olika förutsättningar inom de arbetsuppgifter vi svarar för som personal på skolan och förutsättningarna för respektive varje linje/enhet. 
Rektor är arbetsmiljöansvarig och har den samlade översiktsbilden av utvecklingen på skolan. 

Så här gör vi: 

Undervisning

 • Varje rum har anvisat antal personer som kan vara i rummet och det anges utanför respektive rum. antalet som kan vara i varje utbildningslokal baserat på att varje person har 3-4 kvm yta.
 • Uppstår det en situation där många i en undervisningsgrupp får symtom övergår den undervisningsgruppen till distansundervisning tills läget är normalt dvs. symtomfria i 2 dagar alternativt att deltagarna eller personal testats för Covid-19 och testresultatet är negativt.
 • Vid en akut klusterbildning av smitta på skolan vidtas åtgärder i samråd med Smittskydd Skåne. 
 • Vi är beredda och redo att övergå i distansundervisning om det dagsaktuella läget så kräver.
 • Vi arbetar med IT-stöd och videokonferensverktyg för att minska antalet fysiska möten. 

Restaurang Mittpunkten

 • Vi har anpassat serveringsutrymmen för att kunna hålla avstånd i restaurangen.
 • För er som går på skolan finns dagsaktuell information, angående matserveringen, att finna på Canvas.
 • Vi har schemalagt restaurangbesöken för de olika linjerna.
 • Vi serverar kaffe på olika stationer för att minska besöken i Restaurangen.
 • För de som har medhavd lunch kommer vi att öka antalet av sittplatser så att det är lätt att hålla avstånd.
 • Den som blir sjuk på internatet får maten levererad till entrén i huset alternativt att någon hämtar den paketerade maten. 

Internatet

 • Det är inte tillåtet för andra än de som bor i huset att befinna sig huset. Det innebär att det inte är tillåtet att för andra än de som bor att ens gå in i huset. 
 • Det är inte tillåtet att ta emot någon eller låta någon övernatta i husen. 
 • Den som blir sjuk håller sig i karantän på sitt rum och vistas i gemensamma utrymmen när det är tomt eller ser till att det är avstånd till andra.
 • Den som delar rum med person som har konstaterad Covid-19 är i karantän enligt Smittskyddslagen kap 4 §2 om skyddsplikt. 
 • Den som blir sjuk får ett rengöringskitt med medel som ska användas när en använt kök eller toalett. Där det finns möjlighet kommer en toalett och dusch anvisas för den som är sjuk i de hus där det är gemensam dusch och toalett. 
 • Grundregeln är att alla torkar av och håller rent i gemensamma utrymmen för att inte smittspridning ska uppstå. Den som lagat mat exempelvis torkar noga av bord och arbetsytor med anvisat rengöringsmedel. 

Service

 • Skolans samtliga lokaler städas dagligen enligt de rekommendationer som gäller för att minska risken för smittspridning

Är du sjuk?

 • Om du är sjuk ska du inte vistas i skolans allmänna utrymmen. 
 • Har du symptom som liknar de för Covid 19? Stanna hemma och ring 1177.
 • Anmäl sjukfrånvaro som vanligt via skolans hemsida, och för deltagare på Allmän kurs även via Schoolsoft.
 • Lunch till sjukskriven levereras, om du har beställt det, av personal till internatet mellan kl 11:45-12:00. Det med ditt namn märkta lunchpaketet kommer att ställas i hallen eller i köket på internatet.
 • Deltagare som har bekräftad Covid-19 ska informera skolan antingen direkt till utvecklingsledaren för sin linje eller via linjeledare eller lärare som informerar utvecklingsledaren. 
 • Deltagare som bor på internatet och har symtom ska informera internatföreståndare samt  kontakta 1177.se för att beställa Covid-19 test. 

Kontaktuppgifter är:
Rektor Lena Gartmark – 0411-55 89 01
Utvecklingsledare Ulrika Liljenström – 010-330 2798 
Utvecklingsledare Karl-Magnus Eklundh – 0411-55 89 24
Administrativ chef Annsofi Bergström – 0411-55 89 02 
Internatföreståndere Åsa Mackarp – 0411-55 89 09 

Behöver du prata med oss? 

Mittpunkten och receptionsdisken är öppen som vanligt. Kurator och SYV finns tillgänglig och det finns personal på plats på skolans expedition. Vill du prata med någon på expeditionen, SYV eller kurator ber vi dig att ringa eller maila först och boka in ett möte för att undvika köbildning inne på expeditionen.

 

2021 03 01 – Lena Gartmark, Rektor