Uppdaterat 2:a april 2020

Covid-19 och Skurups folkhögskola

Den 17 mars beslutade Skurups folkhögskola i enlighet med rekommendationer från Regeringen att lägga om undervisning på gymnasie- och vuxenutbildningar i Sverige till distansundervisning. Åtgärden syftar till att minska smittspridning och jämna ut kurvan som gör att sjukvården klarar av att hantera alla som blir sjuka i vårt land. 

Distansundervisningen startar senast den 23 mars och pågår till och med 17:e april (slutdatumet kan komma att ändras).
Nytt datum – Läsåret ut!

Mittpunkten och receptionsdisken är öppen som vanligt. Kurator och SYV finns tillgänglig och det finns personal på plats på skolans expedition. 
 

TILLSAMMANS MOT CORONA/Covid-19!

DET ÄR VIKTIGT ATT ALLA FÖLJER OCH RESPEKTERAR DE​ RESTRIKTIONER SOM FINNS!

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom.
  • Är du sjuk får du inte vistas i skolans offentliga lokaler (klassrum/musikhus/mittpunkten osv.). Inte ens för att hämta kaffe!! 
  • Respektera de angivna mattiderna.
  • Undvik köbildning i Mittpunkten, håll avstånd. 
  • Håll avstånd även vid borden i Mittpunkten, dvs flytta inte stolar till ett redan fyllt bord. 

Många är oroliga, ta hand om varandra och respektera den andres oro,  undvik onödiga kontakter och besök. 

Restaurangen

Från och med den 30 mars serverar kökspersonalen maten över disk.
Det finns även möjlighet att få maten serverad i pappkartong för att sitta och äta sin lunch på annan plats än i Mittpunkten.

Vänligen håll avstånd i matkön!

Jazzlinjens deltagare har lunchtid mellan 11:45-12:30. Alla andra har lunchtid mellan 12:30-13:15

Internatet.

Om du är sjuk ska du inte vistas i skolans allmänna utrymmen. 

Anmäl sjukfrånvaro som vanligt via skolans hemsida, och för deltagare på Allmän kurs även via Schoolsoft.

Lunch till sjukskriven levereras, om hen har beställt det, av personal till internatet mellan kl 11:45-12:00. Det med ditt namn märkta lunchpaketet kommer att ställas i hallen eller i köket på internatet. Det här är en ny och tillfällig rutin tillsvidare. 

Väljer du att lämna internatet för att bo tillfälligt på annan adress under tiden för distansundervisningen ska detta anmälas till skolan. 

Tror du att du har Coronaviruset? 

Stanna hemma och ring 1177.

Symptom på Corona är:  torrhosta, feber, andningsbesvär

Vid uppvisande av sådana symtom ska du som elev eller personal vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. 

Deltagare som bor på internatet skall stanna på sitt rum och ringa till någon i Skurups folkhögskolas krisgrupp.

Krisgruppens kontaktuppgifter är:

Rektor Arvid Gisby - 0760 008501

Kurator Rebecka Herlöfsson - 0760 008517 

Administrativ chef Annsofi Bergström - 0760 008502 

Linjeledare Monica Jörnhov Andersson - 0411 558921

Drabbas deltagare som bor på internatet av smitta kommer vi att vidta de åtgärder som myndigheten och vården rekommenderar.