Information om Covid-19

Informationen uppdaterad: 9 februari 2022

På Skurups Folkhögskola har vi hela tiden anpassat vår verksamhet till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och så gör vi även nu.

Detta innebär alltså att från och med onsdag 9 februari så genomförs verksamheten på plats. Inga särskilda anpassningar vidtas.

Linjeledarna informerar sina klasser om vad det här kommer att innebära för respektive grupp. 

Dock gäller såklart för alla - såväl personal som deltagare - att stanna hemma om man upplever symptom som kan vara relaterade till Covid-19.

Från och med den 9 februari justeras rekommendationerna till:

  • Vaccinera dig.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med sådana symtom som kan vara covid-19.
     


Om du inte är vaccinerad gäller följande:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.
 Möbleringen i restaurangen återställs och från vecka 7 har vi ingen servering inne i aulan.

Vi följer utvecklingen av smittspridningen och anpassar våra åtgärder löpande. Vi bevakar även hur olika aktörer runt omkring oss löser det och försöker lära av goda exempel.

Följ länken här nedan för att läsa mer om hur du ska agera om du varit exponerad för smitta. 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/smittskydd/corona/information-och-instruktioner-till-nara-kontakt-ej-hushallskontakt-till-fall-av-covid-19.pdf
 

Följ länken här nedan för att läsa mer om hur du ska agera om någon i ditt hushåll blivit sjuk i Covid 19

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/smittskydd/smittskyddsblad/corona/covid-19---patientinformation-till-hushallskontakt---smittskyddsblad.pdf.
 

Vaccinering

Såväl vår svenska expertis som resten av världens är idag eniga om att den absolut mest verksamma insatsen vi kan göra är att vaccinera oss. Det skyddar oss själva, det skyddar andra och det ger vården bättre möjlighet att använda sina resurser på annat än att vårda covid-patienter. 

Konsekvenser av pandemin.

Pandemin har medfört krav på snabba förändringar i skolans alla olika verksamheter. Förändringarna har gjorts för att möta de rekommendationer som kommit med kort varsel från folkhälsomyndigheten och för att möta de behov som finns på skolan. Situationen har varit oväntad och oförutsägbar för oss alla. Ett Force Majeure, där skolan inte fullt ut har kunnat leverera, den service som skolan i normalt läge kan ge, eller alla de delar i utbildningen som förväntats av deltagare, men samtidig heller inte kan kompensera enskilda individer för eventuella upplevda ekonomiska orättvisor som uppstått på grund av situationen.

Vi är otroligt tacksamma för att alla, personal som deltagare på skolan har hjälpt till att ”dra sitt strå till stacken” för att göra den här situationen så bra som möjligt för alla trots obekväma och ibland väldigt tråkiga men nödvändiga förändringar i vardagen. 

Ta hand om varandra!