Utbildningsmoment

 • Hygienkunskap
  - Livsmedelslagstiftning
  - Mikroorganismers påverkan på livsmedel 
  - Säker livsmedelshantering
  - Personlig hygien
  - Egenkontroll
   
 • Livsmedels och näringskunskap
  - Livsmedelskunskap
  - Näringslära
  - Näringsberäkningar
  - Hållbarhet - miljö, hälsa, ekonomi
  - Matlagningskemi
  - Etik och miljö kopplat till livsmedel och råvaror
  - Lagar och regler inom ämnet
   
 • Måltids- och branschkunskap
  - Grundläggande kunskap om branschens olika verksamheter och villkor samt lagar som styr
  - Alkoholhantering – Lagar och regler
  - Mat och dryck i kombination
  - Arbetsmiljö – Ergonomi, säkerhet, fysisk och psykiska riskfaktorer
   
 • Service och bemötande
  - Service
  - Marknadsföring och presentation
  - Exponering
  - Matsalskunskap
   
 • Matlagning 1
  - Kunskap i att organisera och planera olika matlagningsmoment i köket
  - Tillaga kreativa, hållbara och smakrika maträtter med modernt och traditionellt som ledord
  - Hållbar ekonomi vid val av inköp av livsmedel, samt tillagning och förvaring av råvaror
  - Vikten av samarbete och kommunikation i arbetet
   
 • Matlagning 2
  - Fördjupning i matlagning 1
  - Menyplanering och receptförståelse
   
 • Matlagning 3
  - Fördjupning i matlagning 1 och 2
  - Köksekonomi – Kalkylering och ekonomisk hållbarhet 
  - Reflektion och utvärdering av processen och slutresultatet av arbetet
   
 • Matlagning 4
  - Fördjupning i matlagning 1,2,3
   
 • Specialkost och anpassade måltider
  - Kunskap om tillagning av specialkost och anpassade måltider
  - Immunologi och födoämnesintolerans
  - Menyskrivning och planering för olika specialkoster
  - Regler och lagar för området
   
 • APL – Arbetsplatsförlagt lärande