Skrivpedagoglinjen 2021-2022

Utbildningen riktar sig till dig som har tidigare skrivarutbildning och/eller dokumenterad skriverfarenhet. Du ska också ha en god litterär orientering. Målsättningen är att utveckla din kompetens att leda skrivarkurser och handleda andra i skrivandet.

Studierna kombineras med eget handlett skrivande och sker huvudsakligen på distans. Du måste alltså ha tillgång till dator med internetuppkoppling. Deltagarna förväntas ta aktiv del i kursen. Vi träffas sex gånger under läsåret för seminarier och genomgångar. Varje träff är på två dagar.

Med utgångspunkt i egna skriverfarenheter och läroprocesser utvecklas kunskapen om det litterära skrivandets metodik och pedagogik. I kursen ingår undervisningspraktik som ett obligatoriskt moment.

Kursledarna har mångårig erfarenhet av skrivutbildningar och är lärare på Skrivarlinjen på Skurups folkhögskola.

Utbildningsmoment

Skrivpedagogik och metodik

Skrivpedagogiken omfattar dels en teoretisk orientering om skrivprocessen med särskild betoning på litterärt skrivande, dels en metodisk del som innehåller både utvecklandet av kreativa övningar och stödjande handledning. Under året förväntas deltagarna praktisera som skrivlärare, planera och genomföra ett kortare undervisningsförlopp.

Eget skrivprojekt

Kursdeltagarna arbetar under året med ett eget större skrivprojekt. Här ingår gemensam textkritik. Diskussion av stil och form står i centrum. Enstaka skrivuppgifter ingår också i detta moment.

Litteratur och poetik

Gemensamma litteraturstudier och textanalys är en viktig del av kursen. Både ny och äldre skönlitteratur ingår i litteraturlistan, dessutom ett verk av eget val inom olika genrer. Den skrivpedagogiska och skönlitterära delen knyts ihop genom metodiska övningar i hur skönlitteratur kan användas vid skrivundervisning. 


Kort om Skrivpedagogutbildningen läsåret 2021-2022

Längd: 1 år, 100% på distans, start v.34 2021

Behörighet: 3-årig gymnasiekompetens

Studiemedel: Skrivpedagoglinjen berättigar till studiemedel på högskolenivå.

Kostnad: För litteratur, material m.m. utgår en kostnad. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk.

Datum för mötesdagar läsåret 2021-2022: 

(Obs! mötesdagarna är obligatoriska)

26-27 aug
7-8 okt
1-2 dec
27-28 jan
24-25 mar
2-3 jun

Ansökan

Gå till ansökan
Sista ansökningsdag 5 maj 2021

Ansökan ska innehålla följande:

  • Ansökningsblankett
  • Betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
  • Intyg från tidigare skrivarutbildningar
  • Personligt brev, ca. 1 A4 med dubbelt radavstånd, där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
  • En sida där du berättar om några viktiga läsupplevelser och vad de betytt för dig.