Skrivpedagoglinjen 2024-2025

Heltidsutbildningen är pedagogisk och riktar sig till dig som har tidigare skrivarutbildning och/eller dokumenterad skriverfarenhet. Du ska också ha en god litterär orientering. Målsättningen är att utveckla din kompetens att leda skrivarkurser och handleda andra i skrivandet

Studierna kombineras med eget skrivande. Du kommer lämna in text från ditt/dina pågående skrivprojekt samt andra skrivuppgifter och du får öva dig på att både ge och få respons.

Utbildningen sker huvudsakligen på distans. Du måste därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling och du förväntas vara organiserad och lämna in texter i tid samt delta aktivt i diskussioner, seminarier, genomgångar och textsamtal. Vi träffas sex gånger under året och varje träff är på två dagar. Träffarna är obligatoriska och kräver närvaro på plats. Du bokar själv boende vid träffarna.

Med utgångspunkt i egna skriverfarenheter och läroprocesser utvecklas kunskapen om det litterära skrivandets metodik och pedagogik. I kursen ingår undervisningspraktik som ett obligatoriskt moment.

Kursledarna har mångårig erfarenhet av skrivutbildningar och flera är lärare på Skrivarlinjen på Skurups folkhögskola

Utbildningsmoment

Skrivpedagogik och metodik

Skrivpedagogiken omfattar dels en teoretisk orientering om skrivprocessen med särskild betoning på litterärt skrivande, dels en metodisk del som innehåller både utvecklandet av kreativa övningar och stödjande handledning av såväl lärare som deltagare. Under året förväntas deltagarna praktisera som skrivpedagoger genom att planera och genomföra ett kortare undervisningsförlopp.

Eget skrivprojekt

Kursdeltagarna arbetar under året med eget skönlitterärt skrivande samt olika skönlitterära skrivuppgifter. Här ingår också responsarbete tillsammans med andra kursdeltagare. 

Litteratur och poetik

Gemensamma litteraturstudier och textanalys är en viktig del av kursen. Det ingår att diskutera verk i grupp samt att läsa egenvalda verk för individuell reflektion. Skrivpedagogiken och litteraturstudierna knyts ihop genom frågeställningar som: hur kan litteraturen användas i skrivundervisningen?

Kort om Skrivpedagoglinjen läsåret 2024-2025

Längd: 1 år, 100% på distans, start v.34 2024

Behörighet: 3-årig gymnasiekompetens

Studiemedel: Skrivpedagoglinjen berättigar till studiemedel på högskolenivå.

Kostnad: För litteratur, material m.m. utgår en kostnad. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk.

Datum för mötesdagar läsåret 2024-2025: 

(Obs! mötesdagarna är obligatoriska)

22-23 aug
10-11 okt
28-29 nov
23-24 jan
20-21 mars
22-23 maj
 

OBS! Det går inte att bo på skolan under mötesdagarna, men vi tipsar om B&B, vandrahem och hotell i närområdet. Vid träffarna på Skurups folkhögskola utgår en kostnad för maten.
Oktoberträffen är förlagd till en konferensanläggning i Skåne. Kostnaden för boende och mat vid denna träff är inkluderad i kursavgiften. 

Ansökan

Gå till ansökan
Sista ansökningsdag 6 maj 2024

Ansökan ska innehålla följande:

  • Ansökningsblankett
  • Betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
  • Intyg från tidigare skrivarutbildningar
  • Personligt brev, ca. 1 A4 med dubbelt radavstånd, där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
  • En sida där du berättar om några viktiga läsupplevelser och vad de betytt för dig.
  • ett välliknande foto på dig (tänk foto i stil med ett passfoto)