Skrivpedagoglinjen 2022-2023

Utbildningen riktar sig till dig som har tidigare skrivarutbildning och/eller dokumenterad skriverfarenhet. Du ska också ha en god litterär orientering. Målsättningen är att utveckla din kompetens att leda skrivarkurser och handleda andra i skrivandet.

Studierna kombineras med eget skrivande och sker huvudsakligen på distans. Du måste alltså ha tillgång till dator med internetuppkoppling. Deltagarna förväntas ta aktiv del i kursen. Vi träffas sex gånger under läsåret för seminarier och genomgångar. Varje träff är på två dagar.

Med utgångspunkt i egna skriverfarenheter och läroprocesser utvecklas kunskapen om det litterära skrivandets metodik och pedagogik. I kursen ingår undervisningspraktik som ett obligatoriskt moment.

Kursledarna har mångårig erfarenhet av skrivutbildningar och är, bland annat,  lärare på Skrivarlinjen på Skurups folkhögskola.

Utbildningsmoment

Skrivpedagogik och metodik

Skrivpedagogiken omfattar dels en teoretisk orientering om skrivprocessen med särskild betoning på litterärt skrivande, dels en metodisk del som innehåller både utvecklandet av kreativa övningar och stödjande handledning av såväl lärare som deltagare. Under året förväntas deltagarna praktisera som skrivlärare, planera och genomföra ett kortare undervisningsförlopp.

Eget skrivprojekt

Kursdeltagarna arbetar under året med eget skönlitterärt skrivande. Här ingår också textrespons. Diskussion av stil och form står i centrum. Enstaka skrivuppgifter ingår också i detta moment.

Litteratur och poetik

Gemensamma litteraturstudier och textanalys är en viktig del av kursen. Både ny och äldre skönlitteratur ingår i litteraturlistan, dessutom egenvalda verk inom olika genrer. Den skrivpedagogiska och skönlitterära delen knyts ihop genom metodiska övningar i hur skönlitteratur kan användas vid skrivundervisning. 


Kort om Skrivpedagoglinjen läsåret 2022-2023

Längd: 1 år, 100% på distans, start v.34 2022

Behörighet: 3-årig gymnasiekompetens

Studiemedel: Skrivpedagoglinjen berättigar till studiemedel på högskolenivå.

Kostnad: För litteratur, material m.m. utgår en kostnad. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk.

Datum för mötesdagar läsåret 2022-2023: 

(Obs! mötesdagarna är obligatoriska)

25-26 aug
13-14 okt
1-2 dec
26-27 jan
23-24 mar
1-2 jun

Ansökan

Gå till ansökan
Sista ansökningsdag 11 maj 2022

Ansökan ska innehålla följande:

  • Ansökningsblankett
  • Betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
  • Intyg från tidigare skrivarutbildningar
  • Personligt brev, ca. 1 A4 med dubbelt radavstånd, där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
  • En sida där du berättar om några viktiga läsupplevelser och vad de betytt för dig.