Musik i filmen: 'To Him Be the Glory' av William Mannerland

 

Jazzmusiklinjerna 2020-2021

Jazzmusiklinjen

Jazzlinjen är en grundläggande utbildning inriktad på improviserad musik med jazz som utgångspunkt. Fokus ligger på ensemblespel i olika konstellationer som ger en bred kunskap om vad det innebär att spela jazz och improviserad musik. Det fasta schemat under läsårets flesta veckor avlöses av konserter och turnéer, inspelningsprojekt och studier med gästlärare. Skurups folkhögskola är en av de viktigaste mötesplatserna för landets blivande jazzmusiker och också delaktig medlem och founding member av den världsomspännande organisationen International Association of Schools of Jazz.

Utbildningsmoment

 • Ensemblespel
 • Individuell undervisning på huvudinstrument
 • Musikteori
 • Gehör
 • Studioinspelning som del av uppspel
 • Konsertveckor
 • Repertoarkännedom
 • Jazzmusikhistoria
 • Storband
 • Uppspelsveckor
 • Undervisning av gästlärare

I slutet av utbildningen genomför och bekostar själva studenterna som tradition en studieresa till New York, med hjälp från skolan att arrangera resan.

JazzmusikERlinjen

(Eftergymnasial utbildning)

JazzmusikERlinjen är en variant av Jazzmusiklinjen vilken förutom ovanstående utbildningsmoment har en yrkesinriktad profil och är till för dig som vill spela i grupp samtidigt som du utvecklar din kunskap om musikeryrket. Linjen ger fördjupning i yrket som musiker genom individuellt utformad undervisning i marknadsföring/ekonomi, bokning av konserter, analysering av musikerlivet, produktion av demo-CD och PR-material.

Våra lärare

Fredrik Kronkvist – ensemble, blås
Göran Schelin – ensemble, repertoar, musikerhandledare
Jens Ulvsand – ensemble, konsertverksamhet
Johnny Åman – bas, ensemble
Josefine Cronholm – sång, sångmusikensemble
Loïc Dequidt – linjeledare, piano, ensemble, gehör
Michala Østergaard – ensemble
Vakant – trummor, ensemble
Torben Waldorff – musikteori, gitarr, ensemble
Vivian Buczek – ensemble, sång, sångmusikensemble
Kathrine Windfeld – storband
ChristofferWallin – teori
Olof Wullt – gitarr

Gästlärare

Förutom våra ordinarie lärare som alla är aktiva musiker, bjuder vi också in världsberömda jazzmusiker som gästlärare.

Exempel på några som varit på Skurup:

Melissa Aldana - Ingrid Jensen - Jeff Tain Watts - Joe Lovano - Steve Coleman - Chris Potter - Gregory Hutchinson - Kurt Rosenwinkel - Jason Marsalis - Reuben Rogers - Terri Lynne Carrington - Jeremy Pelt - Antonio Sanchez - Adam Nussbaum - Amanda Sedgwick - Palle Danielsson - Joey Calderazzo - Dave Liebman - Steve Swallow - Bobo Stenson - Aaron Goldberg - Karin Hammar - Tineke Postma - Maggi Olin - Jonas Kullhammar - Gilad Hekselman - Sylvie Courvoisier - Seamus Blake - Bill Bruford - Christine Jensen - Walter Thompson - Hanna Paulsberg och många, många fler.

Kort om Jazzlinjerna läsåret 2020-2021

Längd:1-2 år, start 17 aug 2020

Studietakt: 100%

Behörighet: JazzmusikERlinjen- 3-årig gymnasiekompetens, Jazzmusiklinjen - Ha fyllt 18 år vid kursstart.

Studiemedel: Jazzmusiklinjen berättigar till studiemedel på gymnasienivå. JazzmusikERlinjen berättigar till studiemedel på högskolenivå 

Kostnad: För litteratur, material, resor m.m. utgår en kostnad. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk.

ANSÖKAN 

Gå till ansökan
Sista ansökningsdag: 22 mars 2020

Ansökan ska innehålla följande:

 • fullständigt ifylld ansökningsblankett
 • betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
 • personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden

Testdag: 20-23 april 2020, kallelse till testdag skickas senast 10 dagar innan testdagen. Du blir kallad till EN av dessa dagar. Vänligen notera att det inte går att byta testdag. 
Testdagarna 2019 kommer att samköras med Fridhems Folkhögskolas Jazzlinje. Det kommer att gå bussar mellan skolorna vilka gör det möjligt att söka båda utbildningarna i samma vecka.

Testdagen innehåller:

 • Spelprov – du spelar upp två låtar på ditt huvudinstrument tillsammans med komp inför en jury av lärare och elever. En av låtarna väljer du själv, skicka noter per post för komp till skolan i god tid innan testdagen. Skriv namn och instrument samt mobilnummer på noten. OBS! Maila ej noter, dessa slängs direkt! Den andra låten är vald av skolan ur jazzstandardrepertoaren och meddelas dig i samband med kallelsen. Under spelprovet utförs också ett kort avista och gehörsprov. 
 • Ett fristående teori och gehörsprov görs för att vi ska kunna dela in de sökande som antas i rätt undervisningsnivå i teori- och gehörsundervisningen.
 • En info och frågestund tillsammans med deltagare och lärare från skolan.

På testdagen är det primärt dina färdigheter i spelprovet som ligger till grund för antagningsbeslutet (rytmik, melodik, harmonik, improvisatorisk förmåga, personligt uttryck m.m.). Notläsning och teoretisk förkunskap är av mindre betydelse. 

OBS! Om du också söker till några av våra andra musiklinjer så notera att datum för testdagar skiljer sig åt. Det går alltså inte att genomföra test till flera linjer vid samma tillfälle. Det går heller inte att byta testdag.