Etableringskurs

Våra etableringskurser vänder sig till den som är ny i Sverige och som behöver en introduktion. Fokus ligger på svenska språket och enligt folkhögskolans modell stödjer vi varje deltagare att utvecklas efter sin förmåga.

Vi låter deltagarna möta möjligheterna i utbildningssystem och arbetsmarknad, utvecklar förståelse för demokrati och värderingar som jämställdhet och allas lika värde. Via skolans egen och andra aktörer söker vi medverka till ömsesidig utveckling i kulturmöten.

Kursen är 6 månader lång och anvisas av Arbetsförmedlingen. Vi har Etableringskurs i både Skurup och Ystad och i vissa moment samverkar vi mellan flera orter.

Kontakt

E-post:

expedition@skurupsfolkhogskola.se

Adress:

Ystadsgatan 53C
214 44 Malmö

eller

Kyrkogatan 68
274 33 Skurup

Ansökan

Anvisning från Arbetsförmedlingen.