Mer om KPL/KPK 2023-2024

Kulturprojektlinjen/Kulturprojektkursen (KPL/KPK) är en utbildning i att gå från en idé till verklighet. I en trygg och kreativ miljöfår du möjlighet att utveckla ditt drömprojekt. Du får också verktyg som gör att du bättre kan hantera livet som kulturarbetare där du ofta får vara din egen formgivare, fotograf, pr-strategoch revisor. Linjen är en heltidsutbildning som ges på halvdistans vilket innebär att vi har undervisning en vecka i månaden och eget projektarbete samt hemuppgifter den övriga tiden.

Vem kan söka?

Alla som sysslar med någon form av kulturuttryck är välkomna. Det kan exempelvis vara du som är filmare, musiker eller författare och som vill lära dig att nå ut med din konst och bli mer av en entreprenör. Det kan vara du som tycker att stan saknar den där mötesplatsen som du alltid drömt om eller vill starta en podcast om kombucha och jazz. Eller så är det du som drömmer om en ny slags kulturorganisation som förändrar världen! Tveka inte att höra av dig för att kolla om din idé skulle passa KPL/KPK. Chansen är stor att den gör det. 

Vår verktygslåda

Vi som undervisar på kursen har alla bakgrund som yrkesverksamma musiker, fotografer, konstnärer, filmare, journalister och kommunikatörer. Tillsammans har vi satt ihop ett program som strävar efter att vara både praktisk och inspirerande. Undervisningsmomenten kan delas upp i fem delar:

Produktion och livet som frilansare

Många drar sig för att våga satsa på sina drömmar av rädsla för en ekonomisk osäkerhet. Vi tar det på allvar och ger tips på hur man:

 • Pitchar
 • Gör en budget
 • Organiserar projekt av olika storlekar
 • Söker stipendier
 • Pusslar ihop sitt liv som kulturarbetare
 • Kartlägger kulturarbetarens arbetsvillkor och verklighet
 • Skaffar sig överblick på den lokala kulturscenen

Skapande

Skaffa en professionell inställning till dina svagheter. För många kreativa människor så är drömmar, driv och kreativitet ofta förknippade med en baksida i form av tvivel, prestationsångest och prokrastinering. På KPL/KPK tar vi denna baksida på allvar. Genom att utgå från psykologisk forskning och föreläsningar med etablerade kulturarbetare vill vi hjälpa våra deltagare hitta svar på frågor som: Hur fungerar din kreativitet? Går det att förena skörhet och kreativitet på ett hållbart sätt? Vad finns det för rutiner som hjälper? Vad fungerar för just dig? 

 • Psykologiska tekniker för skapande
 • Kreativa fällor & lösningar
 • Förhålla sig till perfektionism, prestige, prestation
 • Anpassade rutiner

Event och kommunikation

För att gå från dröm till verklighet gäller det att få människor att både känna till och känna för ditt projekt. I kursen ingår undervisning och handledning i:

 • Att producera event
 • Kommunikation i sociala medier
 • Skapa eller utveckla en digital persona
 • Kreativ kommunikation - använd din fantasi och gör PR till något kul
 • Visuell identitet och formgivning
 • Bildanalys
 • Foto och filmteknik
 • Redigering, klipp och efterbearbetning

Kultur och kollektiva processer

Kultur skapas i mötet med andra och i mötet med publiken. Många kulturstöd är också styrda mot lärande vilket gör pedagogisk kunskap till en viktig byggsten som kulturarbetare. Under kursens gång får du utforska hur du kan utveckla workshops och kulturprojekt utifrån din unika kunskap och i samarbete med andra. Det kollektiva är också en stark källa till inspiration och därför ägnar vi även tid på att uppleva tillsammans, gå på konstutställningar, analysera varandras projekt och övningar, göra studiebesök och bjuda in inspirerande gästföreläsare. 

 • Kulturpedagogik
 • Konstnärlig konceptutveckling
 • Performance och Workshop-kunskap
 • Dramaturgi
 • Designprocesser

Ledarskap och etik

Det komplexa arbetet med en skapa en föreställning, skiva, film eller utställning kräver ett medvetet ledarskap av oss som kulturarbetare. Det är ingen slump att me-too började i kulturvärlden. Allt för många har mått allt för dåligt som en konsekvens av destruktiva maktstrukturer, förtryck och dåligt ledarskap förklätt som konstnärlig genialitet. På kulturprojektlinjen anser vi därför att ett modernt ledarskap bör vara en del av att vara en kulturarbetare i vår tid. Vi tar bland annat upp:

 • Demokrati och ledarskap i kreativa processer
 • Skapa motivation
 • Olika typer av ledarskap
 • Härskartekniker och motstrategier
 • Konflikthantering

Lokaler i Malmö

KPL/KPK har sin undervisning i Malmö, men är en del av Skurups Folkhögskola. Vi tar det bästa av båda världarna och använder vår adress för att bygga nätverk i Malmö, och våra rötter i kulturutbildningarna i Skurup för att kunna erbjuda kvalificerad och relevant handledning oavsett ditt projekts inriktning.
 


Kort om Kulturprojektlinjen (KPL) läsåret 2023-2024

Längd: 1 år, start 21 aug 2023

Studietakt: 100% på halvdistans

Behörighet: 3-årig gymnasiekompetens, samt projektidé.

Studiemedel: Kulturprojektlinjen berättigar till studiemedel på högskolenivå

Kostnad: För litteratur, material, resor m.m. utgår en kostnad. Kostnaden inför läsår 2023-2024 är inte fastställd ännu.

Ansökan

Gå till ansökan
Sista ansökningsdag 2 maj 2023

Ansökan ska innehålla följande:

 • Fullständigt ifylld ansökningsblankett
 • Betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
 • Personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden. Max 1 A4.
 • Projektbeskrivning där du berättar om ditt projekt. Var befinner du dig i processen? Vad vill du utveckla? Vad skulle du behöva hjälp med? Varför brinner du för ditt projekt? Max 1 A4.
 • Arbetsprov, kan vara länk eller fil. Ett exempel på vad du gör.
 • Intervjuer online v.21-22.

Kontakt:

Brita Björs, Projektledare
brita.bjors@skurupsfolkhogskola.se
 

Kort om Kulturprojekkursen (KPK) läsåret 2023-2024

Längd: 1-2 terminer, start 21 aug 2023

Studietakt: 100% på halvdistans

Behörighet: Ingen särskild behörighet krävs, utan intag sker på basis av din projektidé

Studiemedel: Kulturprojektkursen berättigar till studiemedel på gymnasienivå

Kostnad: För litteratur, material, resor m.m. utgår en kostnad. Kostnaden inför läsår 2023-2024 är inte fastställd ännu.

Ansökan

Gå till ansökan
Sista ansökningsdag 2 maj 2023. 

Ansökan ska innehålla följande:

 • Fullständigt ifylld ansökningsblankett
 • Betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
 • Personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden. Max 1 A4.
 • Projektbeskrivning där du berättar om ditt projekt. Var befinner du dig i processen? Vad vill du utveckla? Vad skulle du behöva hjälp med? Varför brinner du för ditt projekt? Max 1 A4.
 • Arbetsprov, kan vara länk eller fil. Ett exempel på vad du gör.
 • Intervjuer online v.21-22.

Kontakt:

Brita Björs, Projektledare
brita.bjors@skurupsfolkhogskola.se