Mer om KPL/KPK 2024-2025

Kulturprojektlinjen/Kulturprojektkursen (KPL/KPK) är en utbildning i att gå från en idé till verklighet. I en trygg och kreativ miljöfår du möjlighet att utveckla ditt drömprojekt. Du får också verktyg som gör att du bättre kan hantera livet som kulturarbetare där du ofta får vara din egen formgivare, fotograf, pr-strategoch revisor. Linjen är en heltidsutbildning som ges på halvdistans vilket innebär att vi har undervisning en vecka i månaden och eget projektarbete samt hemuppgifter den övriga tiden.

Vår verktygslåda

Vi som undervisar på kursen har alla bakgrund som yrkesverksamma inom musik, film, konst, journalistik, scenkonst ect. Tillsammans har vi satt ihop ett program som strävar efter att vara både praktisk och inspirerande. Undervisningsmomenten kan delas upp i fem delar:

Produktion och livet som frilansare

Många drar sig för att våga satsa på sina drömmar av rädsla för en ekonomisk osäkerhet. Vi tar det på allvar och ger tips på hur man:

 • Organiserar projekt av olika storlekar
 • Söker stipendier
 • Pitchar
 • Gör en budget
 • Lär oss om olika förenings- företagsformer
 • Pusslar ihop sitt liv som kulturarbetare
 • Kartlägger kulturarbetarens arbetsvillkor och verklighet
 • Skaffar sig överblick på den lokala kulturscenen

Skapande

Skaffa en professionell inställning till dina svagheter. För många kreativa människor så är drömmar, driv och kreativitet ofta förknippade med en baksida i form av tvivel, prestationsångest och prokrastinering. På KPL/KPK tar vi denna baksida på allvar. Genom att utgå från psykologisk forskning och föreläsningar med etablerade kulturarbetare vill vi hjälpa våra deltagare hitta svar på frågor som: Hur fungerar din kreativitet? Går det att förena skörhet och kreativitet på ett hållbart sätt? Vad finns det för rutiner som hjälper? Vad fungerar för just dig? 

 • Psykologiska tekniker för skapande
 • Kreativa fällor och lösningar
 • Förhålla sig till perfektionism, prestige, prestation
 • Anpassade rutiner

Event och kommunikation

För att gå från dröm till verklighet gäller det att få människor att både känna till och känna för ditt projekt. I kursen ingår undervisning och handledning i:

 • Att producera event
 • Kommunikation i sociala medier
 • Skapa, utveckla en digital persona
 • Kreativ kommunikation - använd din fantasi och gör PR till något kul
 • Visuell identitet och formgivning
 • Bildanalys

Kultur och kollektiva processer

Kultur skapas i mötet med andra och i mötet med publiken. Många kulturstöd är också styrda mot lärande vilket gör pedagogisk kunskap till en viktig byggsten som kulturarbetare. Under kursens gång får du utforska hur du kan utveckla workshops och kulturprojekt utifrån din unika kunskap och i samarbete med andra. Det kollektiva är också en stark källa till inspiration och därför ägnar vi även tid på att uppleva tillsammans, gå på konstutställningar, analysera varandras projekt och övningar, göra studiebesök och bjuda in inspirerande gästföreläsare. 

 • Kulturpedagogik, workshopkunskap
 • Konstnärlig konceptutveckling
 • Dramaturgi
 • Designprocesser

Ledarskap och etik

Det komplexa arbetet med att skapa en föreställning, skiva, film eller utställning kräver ett medvetet ledarskap av oss som kulturarbetare. Det är ingen slump att me-too började i kulturvärlden. Allt för många har mått allt för dåligt som en konsekvens av destruktiva maktstrukturer, förtryck och dåligt ledarskap förklätt som konstnärlig genialitet. På KPL/KPK anser vi därför att ett modernt ledarskap bör vara en del av att vara en kulturarbetare i vår tid. Vi tar bland annat upp:

 • Demokrati och ledarskap i kreativa processer
 • Skapa motivation
 • Olika typer av ledarskap
 • Härskartekniker och motstrategier
 • Konflikthantering

Lokaler i Malmö

KPL/KPK har sin undervisning i Malmö, men är en del av Skurups Folkhögskola. Vi tar det bästa av båda världarna och använder vår adress för att bygga nätverk i Malmö, och våra rötter i kulturutbildningarna i Skurup för att kunna erbjuda kvalificerad och relevant handledning oavsett ditt projekts inriktning.

Våra huvudlärare

Håller undervisning kontinuerligt, ansvarar för individuell handledning, projektuppdatering, ämnesgrupper, KPL/KPK-kväll, studiebesök:

 • Brita Björs
 • Cecilia Nordlund
 • Ulf Svenning

Gästlärare

Förutom våra ordinarie lärare bjuder vi också in gästlärare. Här är exempel på gäster som våra deltagare har mött genom åren:

Anders Hallberg, Carl Johan Folkesson, Caroline Drab, Christofer Nilsson, Helena Röhr, Inge Peterson-Lindbäck, Ioana Cojocariu, Isabel Lindström Alvarez, Jennie Kastberg, Marcus Bader, Peter Jonasson, Pär Sähtil, Sousou Cissoko, Thom Kiraly, Valle Westesson mfl.