Allmän kurs Skurup - Gymnasienivå

Bli en del av gemenskapen på Allmän kurs

Vill du utvecklas tillsammans med andra under kreativa former? Vill du mötas av engagerade lärare som arbetar med din nyfikenhet och stimulerar din fantasi och sätter dig i centrum? På Skurups folkhögskola skaffar du gymnasiekompetens i en annorlunda skolform med stor frihet och betoning på eget ansvar. Du får, under din tid hos oss, stor möjlighet att utveckla ditt lärande och stärka dina förmågor i olika studiesituationer.

Hos oss är det enkelt. Du läser totalt fyra kurser per termin. Antingen läser du tre­ ämneskurser tillsammans med en av våra profiler, eller så läser du fyra ämneskurser per termin. En heldag, ett ämne, en lärare.

Vi riktar oss till dig som helt eller delvis saknar betyg från gymnasiet. Kursen vänder sig också till dig som behöver repetera kurser för att få fler redskap att klara av vidare studier. Vi anpassar skolgången efter dina behov och intressen.

Mer om Allmän kurs på Skurups folkhögskola hittar du här.

Mer information om att studera på folkhögskola finns här.

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss och du får vid intresse gärna besöka oss också!
 

Kontaktuppgifter:

Kristina Runyeon-Odeberg, linjeledare & lärare: kristina.runyeon-odeberg@skurupsfolkhogskola.se

Nadeem Al-Kawaz, lärare: nadeem.al-kawaz@skurupsfolkhogskola.se
 


 

Kort om Allmän kurs på gymnasienivå 2024-2025

För att bli antagen på Allmän kurs måste du fylla 18 år senast det år utbildningen börjar.

Längd: 1-3 år. Vi har löpande antagning.

Studietakt: 100 %

Studiemedel: Du som är över 20 år är berättigad till studiemedel på gymnasienivå. Är du under 20 år utgår samma studiebidrag som för gymnasiet. Bor du på skolans internat kan du söka inackorderingstillägg.

Kostnad: För kurslitteratur, kopiering, studiebesök och andra gemensamma aktiviteter utgår en kostnad. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk

Plats: Kursen genomförs i Skurup.

Ansökan: Du kan ansöka till Allmän kurs på grundskolenivå när som helst under året. Ansökan görs här på vår hemsida. Din ansökan ska innehålla följande:

  • en fullständigt ifylld ansökningsblankett 
  • digitala betygskopior som visar din högsta/senaste utbildning
  • ett personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden
  • kontaktuppgifter till två referenspersoner, till exempel en lärare, en SYV eller en arbetsgivare
  • en kort beskrivning av hur du hittade Allmän kurs på Skurups folkhögskola
  • ett välliknande foto på dig (liknande ett passfoto)

Gå till ansökan