Deltagare berättar

 

Michelle, deltagare på Allmän kurs 2019-2021

”En skolgång som uppmuntrar människor att lära känna människor, utan normer eller fördomar som hinder.”

Jag har precis avslutat mina 2 års studier på Skurups folkhögskola och jag minns så tydligt hur otroligt förvånad och överraskad jag var när jag först började på skolan. På tidigare gymnasium upplevde jag tydliga grupperingar och sociala gränser mellan eleverna, en struktur som helt gick i kras när jag kom till Skurups folkhögskola. På folkhögskolan fanns en social acceptans att få prata med vem som helst, för en dag eller endast för en stund, för att sedan gå vidare till nästa. 

På Skurups folkhögskola arbetar lärarna med att utveckla deltagarna kunskapsmässigt genom att ge fler och större perspektiv på saker och ting, men även personlighetsmässigt genom att anpassa undervisning efter varje individs förutsättningar. Deltagarna får även ta del av allmän livskunskap som inte alls finns på vanliga gymnasium, som att till exempel förberedas inför högre studier. När jag började på folkhögskolan hade jag inte en tanke på att vidareutbilda mig på universitet, eftersom jag var fast i ett tankemönster att det var för svårt för mig. Men efter min tid på folkhögskolan har mitt perspektiv vidgats och självsäkerheten ökat, mitt nästa steg blir universitetet. 

Inte ens i korridoren under rasttid tar lärarna en paus från att undervisa oss deltagare. Har du en fråga eller tanke rörande livet i stort eller smått kan du när som helst grabba tag i en lärare för några goda livsråd. 

Jag är så tacksam för min tid på Skurups folkhögskola och allt jag lärt mig. Nu är jag redo att ta nästa steg i livet. 

 

Emil , deltagare på Allmän kurs 2020-2021

”Jag började min tid på folkhögskolan efter en lång period på en svår arbetsplats. Jag hade inga förväntningar och var livrädd för att den sociala aspekten. Att börja på folkhögskolan var inte mitt främsta val, jag blev övertygad och det är något av det bästa som hänt mig.” 

Jag skulle egentligen bara gå en termin på folkhögskolan för att kunna hitta mig själv igen men efter den terminen blev istället över två terminer. När jag började visste jag inte vad jag ville göra framöver, jag hade ingen plan och allt jag fokuserade på var att må bättre. Men nu ett och ett halvt år senare har jag kommit på vad jag vill göra med mitt liv och folkhögskolan har varit en mycket hjälp inom den aspekten. 

 

Karl, deltagare på Allmän kurs 2020-2021

”Min tid på Skurups folkhögskola är ovärderlig för mig. Det som har saknats under tidigare studieformer har varit ett fokus på personlig utveckling, inte bara ämneskunskap. Från dag ett på Skurup så har lärarkåren på allmän frågat mig vad mina förutsättningar är men också vilka svårigheter eller färdigheter jag har.” 

Lärarna har alltid varit tillgängliga för att hjälpa elever att överkomma hinder men det har alltid varit på elevens egna ansvar att söka den hjälpen. Det blir en väldigt sund dynamik där det inte finns några “dumma frågor” och det leder till en självinsikt i elevens egna studier där eleven kan se värdet i att läsa och lära för sin egna skull. 

Kurserna är tydliga och strukturerade med ett tydligt mål på ämneskunskap och vad en behörighet innebär. Samtliga lärare på allmän utgår från denna struktur men anpassar den också under elevens studietid så att eleven får en chans att angripa och kämpa med problemet på ett konstruktivt sätt. Utmaningen finns där hela tiden och har man väldigt lätt för ett visst moment så skiftar man fokus till ett annat där eleven behöver utvecklas. 

Och för min del var den utvecklingen struktur. Jag har lätt för att lära och intressera mig men jag har väldigt svårt att planera och uppskatta min egna studietakt. Jag kände att lärarna på allmän linje förstod min problematik och inte bara sköt den åt sidan. Det är ett stort jobb lärarna gör som lyckas bygga upp denna miljön där inte bara lärare hjälper elever utan att eleverna också kan se varandras styrkor och svagheter och få bättre gruppdynamik. 

Jag har också, precis som så många andra, fått klarhet och ett självförtroende att studera vidare.