Mer om Allmän kurs

På Allmän kurs får du studera på gymnasial nivå utifrån friare pedagogik med individuella studieplaner. Du utgår från dina egna egenskaper och förutsättningar för att skaffa dig kunskap för allmän och särskild behörighet till högre utbildning. Du får också utrymme att förbättra din studieteknik och förbereda dig för (yrkes-)högskolan/universitet hos oss.

På folkhögskolan är det sociala umgänget viktigt och många av våra deltagare får vänner för livet under sin studietid hos oss. Skolformen erbjuder stor frihet samtidigt som du behöver ta ett stort ansvar. Du läser normalt ett ämne per dag vilket gör att du kan fokusera på en sak i taget. Tillsammans med dina lärare gör du en individuell studieplan som du följer upp med din mentor under terminen. Dina förutsättningar spelar roll på Allmän kurs. Vi bryr oss om dig och stöttar dig så att du kan nå dina mål


Praktisk information

Undervisningen är avgiftsfri. Du betalar dock en summa per termin för material, exempelvis lån av läroböcker, resor, kopiering och andra kostnader som går till gemensamma aktiviteter. Den kurslitteratur som du behöver ingår i denna summa i form av digitalt läromedel eller lån av läroböcker. Skrivmaterial så som block och pennor betalar du själv.
Läs mer om kostnader här.

Ansökningstiden är löpande, d.v.s du kan söka till oss när som helst. Allmän kurs följer skolans terminer avseende terminsstart och avslut samt lovdagar. Du kan läsa mer om vilka dessa datum är på sidan "Läsårstider".

Vi använder en läroplattform som heter Canvas. För att kunna följa med i studierna behöver du en bärbar dator eller läsplatta. Studier på folkhögskola berättigar till studiemedel via CSN. Allmän kurs är en gymnasial utbildning vilket betyder att det studiemedel som är avsett för gymnasiala studier används.

Upplägg

Under en termin läser du tre-fyra gymnasieämnen. Du studerar varje ämne en heldag, plus en del av en annan dag, med en lärare. En dag kan då innehålla flera olika moment och varierade arbetsformer som föreläsningar, diskussion, grupparbete, enskilt arbete med mera. En dag i veckan kan du ha profildag, se Profiler. Några gånger under terminen så bryts schemat och det blir arbete i temaform, gemensamhetsdagar, utflykter och studiebesök. Vi erbjuder också aktiviteter som syftar till att förbereda inför högskolestudier, till exempel genom träning på att skriva akademiska texter som uppsats och träna på högskoleprovsuppgifter

Ämnen på Allmän kurs

På Allmän kurs läser du de grundläggande ämnena svenska, engelska, historia, samhällskunskap, religion, matematik och naturkunskap. Dessutom kan du läsa kursen profilen Akademiska världen för att förbereda dig vidare inför högskolestudier, eller profilen Journalistik för att pröva på det journalistiska hantverket eller profilen Livskunskap som hjälper dig att hantera en alltmer komplex vuxenvärld. Under läsåret 2023/2024 finns inte utrymme för att erbjuda profilen Språklig fördjupning. I samråd med din lärare väljer du vilka tre-fyra kurser du ska arbeta med under terminen. Delar av undervisningen sker i temaform där vi arbetar ämnesövergripande.


Syfte och karaktär

Allmän kurs finns för dig som helt eller delvis saknar grundläggande gymnasiebehörighet. Kursen vänder sig också till dig som behöver repetera kurser för att få fler redskap att klara av vidare studier. Målet är att ge behörigheter och examen för vidare utbildning samt att öka de kunskaper och färdigheter som du behöver för dina vidare studier.

Intyg och omdöme

Efter fullföljd kurs, med minst 80% närvaro, får du intyg och studieomdömen. Intyget innehåller uppgifter om kurstid och ämnen. Studierna kan ge grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier efter två eller flera terminer (beroende på tidigare studier och erfarenheter). Du kan också få särskild behörighet i vissa ämnen, t.ex. matematik, naturkunskap, samhällskunskap och historia.
Omdömet grundar sig på din förmåga att bedriva studier, analysera, prioritera, samarbeta samt aktivt delta i lektioner och studiebesök. Bedömningen görs gemensamt av lärarna efter skalan "mindre god studieförmåga" (1) till "utmärkt studieförmåga" (4). Det finns 7 olika steg i skalan.
Mer information om studieomdöme finns här eller i följande film

För att få behörighet till högskolestudier krävs:

  • tre år på folkhögskola
  • två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier
  • ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier.
  • två år på folkhögskola som bygger på minst två års heltidsarbete

Du behöver också ha kunskaper motsvarande godkänd nivå i ett antal gymnasiegemensamma kurser. Mer information om behörigheter och omdöme finner du här.