Mer om Allmän kurs

På Allmän kurs får du studera på gymnasial nivå utifrån friare pedagogik med individuella studieplaner. Du utgår från dina egna egenskaper och förutsättningar för att skaffa dig kunskap för allmän och särskild behörighet till högre utbildning. Du får också utrymme att förbättra din studieteknik och förbereda dig för högskolan hos oss.

I samband med terminsstart väljer du en av flera profiler. Kanske vill du prova på att göra film eller skriva journalistiska texter? Kanske är du intresserad av sociala frågor eller kreativt skrivande? Profilen är din fasta punkt en dag i veckan.

På folkhögskolan är det sociala umgänget viktigt och många av våra deltagare får vänner för livet under sin studietid hos oss. Skolformen erbjuder stor frihet med betoning på det egna ansvaret. Du läser aldrig mer än ett ämne per dag vilket gör att du kan fokusera på en sak i taget. Tillsammans med din personliga mentor lägger du upp en individuell studieplan. Dina förutsättningar och önskemål är utgångspunkten för planeringen av din tid på Allmän kurs.


Praktisk information

Undervisningen är avgiftsfri. Du betalar dock en summa per termin för material, resor, kopiering och andra kostnader som går till gemensamma aktiviteter. Den kurslitteratur som du behöver ingår i denna summa i form av digitalt läromedel eller lån av läroböcker. Skrivmaterial så som block och pennor betalar du själv.
Läs mer om kostnader här.

Ansökningstiden är löpande, dvs du kan söka till oss när som helst. Allmän kurs följer skolans terminer avseende terminsstart och avslut samt lovdagar. Du kan läsa mer om vilka dessa datum är på sidan "Läsårstider".

Vi använder oss av en läroplattform som heter Canvas. För att kunna följa med i studierna behöver du en bärbar dator eller läsplatta. Studier på folkhögskola berättigar till studiemedel via CSN. Allmän kurs är en gymnasial utbildning vilket betyder att det studiemedel som är avsett för gymnasiala studier används.

Upplägg

Under en termin läser du tre gymnasieämnen. Varje ämne läses en heldag, plus en del av en annan dag, med en lärare. En dag kan då innehålla flera olika moment och varierade arbetsformer som föreläsningar, diskussion, grupparbete, enskilt arbete med mera. En dag i veckan har du profildag. Profilerna presenteras under fliken Profiler. Några gånger under terminen så bryts schemat och det blir arbete i temaform, gemensamhetsdagar, utflykter och studiebesök. Vi erbjuder också aktiviteter som syftar till att förbereda inför högskolestudier, till exempel genom träning på att skriva akademiska texter som uppsats och träna på högskoleprovsuppgifter

Ämnen på Allmän kurs

På Allmän kurs kan du läsa ämnen såsom svenska, engelska, historia, samhällskunskap, religion, matematik och naturkunskap. Dessutom kan du läsa kursen högskoleförberedande för att ytterligare förbereda dig inför högskolestudier eller kursen språk- och studieutveckling för att utveckla din svenska eller få extra tid till dina egna studier. I samråd med din lärare väljer du vilka tre kurser du ska arbeta med under terminen. Delar av undervisningen sker i temaform och vi arbetar ibland ämnesövergripande.


Syfte och karaktär

Allmän kurs riktar sig till dig som helt eller delvis saknar grundläggande gymnasial behörighet. Kursen vänder sig också till dig som behöver repetera kurser för att få fler redskap att klara av vidare studier. Kursens mål är att ge behörigheter och examen för vidare utbildning samt att öka de kunskaper och färdigheter som du behöver för dina vidare studier.

Intyg och omdöme

Efter fullföljd kurs, med minst 80% närvaro, får du intyg och studieomdömen. Intyget innehåller uppgifter om kurstid och ämnen. Studierna kan, efter två eller flera terminer (beroende på tidigare studier och erfarenheter), ge grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier samt särskild behörighet i vissa ämnen, t.ex. engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap och historia.
Omdömet grundar sig på din förmåga att bedriva studier, samarbeta, aktivt delta i lektioner och studiebesök samt analysera. Bedömningen görs gemensamt av lärarrådet enligt skalan "mindre god" till "utmärkt". Det finns 7 olika steg i skalan.
Mer information om studieomdöme finns här

För att få behörighet till högskolestudier krävs:

  • tre år på folkhögskola
  • två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier
  • ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier.

Har du arbetat under minst 2 år kan du, i vissa fall, tillgodoräkna dig delar av den tilden.
Du behöver också ha kunskaper motsvarande godkänd i ett antal gymnasiegemensamma kurser.
Mer information om behörigheter och omdöme finner du här.