Profiler

På Allmän kurs hos oss kan man välja mellan olika profiler. De profiler som kan ges är de som du kan läsa om nedan. Det finns säkerligen någon som passar just dig!
Profilerna ges, i mån av underlag, varje läsår.

Journalistik 

På vår nya journalistprofilen får du med hjälp av en av Sveriges bästa journalistutbildningar lära dig mer om /pröva på/ta del av hur man gör journalistik. Du kommer att dela vissa moment med de som går journalistlinjen och ha föreläsningar med folk/personer som jobbar i mediabranschen. Under läsåret får du jobba med journalistik i text, i ljud och i rörlig bild/video.

Språklig fördjupning

är en kurs där du får utveckla din svenska språkliga förmåga. Språklig fördjupning innebär en möjlighet för deltagaren att vid sidan av studierna i svenska utveckla sitt ordförråd, förbättra sin läsförståelse, träna sin skrivförmåga och öva på att tala svenska både inför andra och med andra.
OBS! Erbjuds inte under läsåret 2024/25.

Livskunskap 

är kursen där du som deltagare får samtala om och praktisera såväl olika delar av vardagen och privatlivet som hemlivet och arbetslivet. Kursen hjälper deltagaren att hantera en mer komplex vuxenvärld och anpassas i stor utsträckning till kursdeltagarnas behov och önskemål.
OBS! Erbjuds inte under läsåret 2024/25.

Akademiska världen

är en högskoleförberedande kurs som leder till större kunskap om den akademiska världen. Kursen tränar deltagaren i den vetenskapliga processens olika steg, från informationssökning och källkritiska värderingar till akademiskt skrivande och deltagande i akademiska processer. Deltagaren får stifta bekantskap med vetenskapens värld, vetenskapliga begrepp och vetenskapliga teorier och metoder.
OBS! Erbjuds inte under läsåret 2024/25.