Profiler

På Allmän kurs hos oss kan man välja mellan olika profiler. De profiler som för tillfället ges är de du kan läsa om nedan. Det finns säkerligen någon som passar just dig!
Profilerna ges, i mån av underlag, varje termin.

Play -> Rec

Play -> Rec är en profil som ger dig kunskap om hur du berättar historier med rörliga bilder. Genom både teoretiska och praktiska övningar går vi igenom de olika berättarkomponenterna: manus, foto, ljud och redigering. Du får lära dig att använda dem för att påverka och förstärka din berättelse. I kursen ingår både självständigt arbete och uppgifter i grupp.
Play -> Rec ges endast under hösterminen.

Fördjupning musik

Fördjupning musik är en inriktning för dig som vill förkovra dig inom musik, både praktiskt och teoretiskt. Du kommer att gå igenom grunderna i det praktiska, lära dig att spela musik i grupp och få verktyg för att skriva egen musik. Dessutom kommer du att få lyssna och analysera olika typer av musik, där syftet är att utveckla din hörsel och känsla för olika genrer. För att ytterligare öka förståelsen för varför musik låter som den gör kommer kursen även gå in i musikhistorien. Vi diskuterar hur olika genrer är besläktade, var de kommer ifrån och vi kommer även att plocka fram framstående musiker från olika genrer som vi fördjupar oss i. Det gör kursen både personlig och öppen för kreativa idéer. 

Social profil

Denna inriktning är en inriktning för deltagare som är intresserade av och vill arbeta med människor. Kursen har en beteendevetenskaplig inriktning och förbereder deltagaren inför vidare studier. I social profil studerar vi exempel och forskning inom sociologi, psykologi, filosofi och pedagogik. I arbeten som utförs både enskilt och grupp ingår både teoretiska och praktiska övningar kring kroppsspråk, lögner och mod. Syftet är att få en inblick i hur det är möjligt att betrakta och förstå hur och varför människor individuellt likväl som kollektivt tänker och handlar.

Kreativt skrivande

Vi erbjuder en profil i Kreativt skrivande. Skrivövningar, den egna skrivlusten och samtal om att skriva, är kursens hjärta. På en kreativ kurs får du hjälp att inspireras; skrivövningarna är så varierade det går. Vi använder därför olika underlag såsom musik, bilder, olika objekt, snö och allt vad vi kommer på under en termin. Kursen är även kopplad till Skrivarlinjen genom sin metodik: något av gemensam läsning av litteratur, genreförståelse, textsamtal samt att fundera på sin egen poetik ingår. Ansvarig lärare arbetar på både Allmän kurs och skolans Skrivarlinjer. 

Journalistisk introduktion

Grundläggande journalistik ger dig möjligheten att lära dig mer om journalistik, både vad det är och hur det produceras. Genom diskussioner och studiebesök får du en inblick i vad som är journalistik. Det handlar till exempel om vad kan vi skriva, vad en nyhet är och vilka plattformar som finns (tidningar, webb och tv). Genom praktiska övningar får du prova på hur det är att producera journalistik och vad som är viktigt att tänka på. Exempelvis undersöker vi artikelns olika delar och hur du väljer bilder till ett tv-inslag.
Journalistisk introduktion ges endast under vårerminen.