Allmän kurs - Skurup & Ystad

Vill du skaffa gymnasiekompetens tillsammans med personligt engagerade lärare i kreativ studiemiljö? – Bli en del av gemenskapen på Allmän kurs! Vi finns i Skurup och Ystad.

Vi riktar oss till dig som har få godkända gymnasiekurser eller ingen gymnasieexamen alls. Kursen vänder sig också till dig som behöver repetera kurser och få fler redskap att klara av vidare studier. Vi anpassar skolgången efter dina behov och intressen.

Vill du utvecklas tillsammans med andra under kreativa former? Vill du mötas av engagerade lärare som arbetar med din nyfikenhet och stimulerar din fantasi och sätter dig i centrum?
Den annorlunda skolformen med stor frihet och betoning på eget ansvar får du hos oss här på Skurups folkhögskola. Du får, under din tid hos oss, stor möjlighet att utveckla ditt lärande och öka dina förmågor i olika studiesituationer.

Mer information finns här.

Du är hjärtligt välkommen att besöka oss!


Kort om Allmän kurs läsåret 2017/2018

För att bli antagen på Allmän kurs måste du fylla 18 år senast det år utbildningen börjar.

Längd: 1-3 år

Studietakt: 100%

Studiemedel: Du som är över 20 år är berättigad till studiemedel på gymnasienivå. Är du under 20 år utgår samma studiebidrag som för gymnasiet. Bor du på skolans internat kan du söka inackorderingstillägg.

Kostnad: För kurslitteratur, kopiering, studie- och teaterbesök och andra gemensamma aktiviteter utgår en kostnad. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk.

Ansökan

Du kan ansöka till Allmän kurs när som helst under året.
Ansökan görs här på vår hemsida och ska innehålla följande:

  • fullständigt ifylld ansökningsblankett 
  • digitala betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
  • personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden
  • kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Gå till ansökan