Profiler 2019-2020

På Allmän kurs hos oss kan man välja mellan olika profiler. De profiler som för tillfället ges är de du kan läsa om nedan. Det finns säkerligen någon som passar just dig!
Profilerna ges, i mån av underlag, varje termin.

Play -> Rec

Play -> Rec är en profil som ger dig kunskap om hur du berättar historier med rörliga bilder. Genom både teoretiska och praktiska övningar går vi igenom de olika berättarkomponenterna: manus, foto, ljud och redigering. Du får lära dig att använda dem för att påverka och förstärka din berättelse. I kursen ingår både självständigt arbete och uppgifter i grupp.
Play -> Rec ges endast under hösterminen.

Fördjupning musik

Fördjupning musik är en inriktning för dig som vill förkovra dig inom musik, både praktiskt och teoretiskt. Du kommer att gå igenom grunderna i det praktiska, lära dig att spela musik i grupp och få verktyg för att skriva egen musik. Dessutom kommer du att få lyssna och analysera olika typer av musik, där syftet är att utveckla din hörsel och känsla för olika genrer. För att ytterligare öka förståelsen för varför musik låter som den gör kommer kursen även gå in i musikhistorien. Vi diskuterar hur olika genrer är besläktade, var de kommer ifrån och vi kommer även att plocka fram framstående musiker från olika genrer som vi fördjupar oss i. Det gör kursen både personlig och öppen för kreativa idéer. 

Språkutvecklande profil med internationell inriktning

I språkutvecklande profil med internationell inriktning får du möjlighet att utveckla ett globalt perspektiv på aktuella frågor inom migration, klimat, ekonomi, kultur och politik samtidigt som du tränar din förmåga att förstå och använda det svenska språket. Undervisningen är anpassad för att du som t.ex. har svenska som andraspråk eller annan språkproblematik ska få stöd och hjälp. Som deltagare har du stor möjlighet att påverka profilens inriktning samt bidra med dina egna kunskaper och intressen. Om möjligt kommer vi även att ha samarbeten med deltagare på skolor i andra länder, t.ex. genom brevväxling och liknande projekt.

Social profil

Denna inriktning är en inriktning för deltagare som är intresserade av och vill arbeta med människor. Kursen har en beteendevetenskaplig inriktning och förbereder deltagaren inför vidare studier. I social profil studerar vi exempel och forskning inom sociologi, psykologi, filosofi och pedagogik. I arbeten som utförs både enskilt och grupp ingår både teoretiska och praktiska övningar kring kroppsspråk, lögner och mod. Syftet är att få en inblick i hur det är möjligt att betrakta och förstå hur och varför människor individuellt likväl som kollektivt tänker och handlar.

Kreativt skrivande

Till hösten erbjuder vi en fördjupad profil i Kreativt skrivande. Kursens hjärta är den egna skrivlusten, skrivövningar och textsamtal kring det vi skriver. Men kursen kopplas också till Skrivarlinjen på flera sätt. Vi kommer rent konkret ha möjligheten att ta del av Skrivarlinjens författarbesök, samt utöka antalet gemensamma dagar inför skrivutflykten till Wanås skulpturpark. Kursen kommer även kopplas till Skrivarlinjen genom metodiken: gemensam läsning av litteratur, genreförståelse och poetik. Ansvarig lärare arbetar på både Allmän kurs och Skrivarlinjen. 

Språk- och studieutvecklande profil

Du som läser Språk- och studieutvecklande profil får möjlighet att förbättra dina språkfärdigheter i svenska. Genom övningar som handlar om svenska språkets struktur och uttrycksmöjligheter tränar du din kommunikationsförmåga i både tal och skrift. Inom profilen övar vi också på studieteknik för att ytterligare stärka din studieförmåga. Du som läser profilen får ägna delar av varje profiltillfälle åt dina ordinarie kursuppgifter. Språk- och studieutvecklande profil fungerar med det sagt som ett stöd till dina behörighetsgivande studier.

Journalistisk introduktion

Grundläggande journalistik ger dig möjligheten att lära dig mer om journalistik, både vad det är och hur det produceras. Genom diskussioner och studiebesök får du en inblick i vad som är journalistik. Det handlar till exempel om vad kan vi skriva, vad en nyhet är och vilka plattformar som finns (tidningar, webb och tv). Genom praktiska övningar får du prova på hur det är att producera journalistik och vad som är viktigt att tänka på. Exempelvis undersöker vi artikelns olika delar och hur du väljer bilder till ett tv-inslag.
Journalistisk introduktion ges endast under vårerminen.