Allmän kurs - Skurup

En heldag, ett ämne, en klass, en lärare. Varför göra det rörigt? Vill du skaffa gymnasiekompetens tillsammans med personligt engagerade lärare i kreativ studiemiljö? – Bli en del av gemenskapen på Allmän kurs! Hos oss läser du bara de ämnen du saknar eller vill repetera. Du läser ett ämne per dag. Totalt tre ämnen per termin plus en av våra profiler.

Vi riktar oss till dig som helt eller delvist saknar betyg från gymnasiet. Kursen vänder sig också till dig som behöver repetera kurser för att få fler redskap att klara av vidare studier. Vi anpassar skolgången efter dina behov och intressen.

Vill du utvecklas tillsammans med andra under kreativa former? Vill du mötas av engagerade lärare som arbetar med din nyfikenhet och stimulerar din fantasi och sätter dig i centrum?
Här på Skurups folkhögskola erbjuder vi en annorlunda skolform med stor frihet och betoning på eget ansvar. Du får, under din tid hos oss, stor möjlighet att utveckla ditt lärande och stärka dina förmågor i olika studiesituationer.

Mer om Allmän kurs på Skurups folkhögskola hittar du här.

Mer information om att studera på folkhögskola finns här.

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss och du får vid intresse gärna besöka oss också!


Kort om Allmän kurs läsåret 2022-2023

För att bli antagen på Allmän kurs måste du fylla 18 år senast det år utbildningen börjar.

Längd: 1-3 år

Studietakt: 100%

Studiemedel: Du som är över 20 år är berättigad till studiemedel på gymnasienivå. Är du under 20 år utgår samma studiebidrag som för gymnasiet. Bor du på skolans internat kan du söka inackorderingstillägg.

Kostnad: För kurslitteratur, kopiering, studie- och teaterbesök och andra gemensamma aktiviteter utgår en kostnad. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk.

Ansökan

Du kan ansöka till Allmän kurs när som helst under året.
Ansökan görs här på vår hemsida och ska innehålla följande:

  • fullständigt ifylld ansökningsblankett 
  • digitala betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå
  • personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden
  • kontaktuppgifter till två referenspersoner, till exempel en lärare, en SYV eller en arbetsgivare. 
  • ett välliknande foto på dig (tänk foto i stil med ett passfoto) 

Gå till ansökan