En kreativ miljö

Lokaler och utrustning

Filmlinjen bedriver sin verksamhet i en lugn och kreativ miljö. Som deltagare har du tillgång till allt 24 timmar om dygnet. Vi har två klassrum med inspirerande utsikt över det skånska landskapet. På redigerings- och postproduktionssidan har vi fem stycken klipprum med Apple-datorer. Vi arbetar i DaVinci Resolve och ProTools men har även tillgång till Adobe CC. På inspelningssidan har vi två inspelningsutrustningar med professionell film-optik för spelfilm. Vid sidan om det har vi filmljus, steadycam, glider och en slider. Om du vill kan du bygga upp en interiör i vår studio/blackbox. Vi har även mindre kameror för dokumentära processer, övingar och research

Pedagogik

Undervisningen på Filmlinjen består av teori och praktiska övningar. Reflektionen över dessa produktionsprocesser är avgörande för ditt lärande. Vi tittar på hur de färdiga filmerna uppfattas av sin publik för att förstå kopplingen mellan process och färdig film. De flesta av produktionsövningarna får du genomföra i team med dina klasskamrater. Gruppdynamiken är en del av Filmlinjens pedagogik. En vanlig vecka på Filmlinjen kan i snitt bestå av två dagar klassrumsundervisning och tre dagars produktion.

Samarbeten och kontakter i branschen

Filmlinjen har genom sin verksamhet och sina yrkesverksamma lärare ett kontaktnät i branschen som kommer dig till godo när du letar praktikplats, skaffar dig en egen mentor eller letar efter riktiga arbeten efter skolan. Under utbildningen har vi kontakter med Film i Skåne, FilmCentrum, Boost HBG, SVT och vår grannutbildning Filmlinjen på Fridhems folkhögskola. På studiebesök och festivaler har du även möjlighet att träffa filmfolk.

Vid slutet av år två kan du pitcha en filmidé hos Film i Skåne, FilmCentrum Syd och Boost HBG. Inför pitcharna deltar Filmlinjen i ett antal workshops tillsammans med övriga aktörer.

Skurups folkhögskola är medlem i Media Evolution City i Malmö, en mötesplats för mediebranscherna.

En utbildning med historia

Filmlinjen grundades 1986 av den legendariske filmpedagogen Anders Alfe. Då hette den videolinjen, var ettårig och en av de första i sitt slag i Sverige. Snart blev utbildningen tvåårig och döptes om till Film & TV-linjen. Sedan 2004 heter den Filmlinjen eftersom tonvikt lades vid filmiskt berättande i drama och dokumentär. Genom Anders engagemang och stora kontaktnät inom branschen byggde Filmlinjen upp ett gediget anseende. Idag hittar du flera framgångsrika film- och tv-arbetare som fick sin start i Skurup ute i branschen. I dag är de några av Sveriges bästa inom sin bransch. Relationen med våra alumni är väldigt varm och familjär. Läs mer om våra tidigare deltagare här.