Kursöversikt

Filmlinjen är en tvåårig utbildning i praktiskt och konstnärligt filmberättande. Målet är att du ska utveckla ditt berättande, lära dig det tekniska hantverket och få en stabil grund att stå på när du går vidare ut i filmbranschen.

Första året

Första året är ett allmänt basår. Du får prova på alla huvudfunktioner inom filmproduktion och göra flera produktionsövningar inom både drama och dokumentär. Efter första året ska alla deltagare veta vad det innebär att gestalta en berättelse genom manus, regi, bild, ljud, klippning och produktion.

Andra året

Andra året Inleds med en längre praktikperiod som följs av ett utvecklingsarbete för att förbereda en egen slutproduktion. Det kan vara en film som du regisserar under Filmlinjens sista termin, drama, dokumentär eller annat berättarformat. Alternativt kan du välja att fotografera, ta ljud eller klippa någon annans produktion för att fördjupa dig inom ett yrkesområde som du sedan kan jobba vidare med i din karriär. Slutproduktionerna avslutas med en premiär.

Huvudmoment i utbildningen

Produktion

Du lär dig att planera en film från idé till master och festivalvisning, du lär dig att kommunicera med regissören och ditt team, du lär dig att formulera projektbeskrivningar och pitcha hos finansiärerna, du lär dig entreprenörskap och distribution. Produktion kan även handla om samhälle, filmpolitik och genusfrågor.

Dramaturgi & manus

Vi tittar på film, analyserar filmberättande och studerar filmteori som du sedan omsätter i praktiken med skrivövningar och egna manus. Du utvecklar ditt språk så att du blir förstådd och kan vara effektiv i kreativa processer tillsammans med andra.

Regi & filmisk gestaltning

Regi handlar om att tolka manus, skapa en iscensättning - ”blocking” - instruera skådespelare och kommunicera din vision med teamet.  Det kan också handla  om vilka komponenter din dokumentärfilm ska bestå av för att bli tydlig och kraftfull eller varm och poetisk.

Bild, foto & ljus

Du lär dig visuellt berättande. Hur du använder kameran och ljussättningen som verktyg för att berätta din berättelse. Du lär dig kamerans olika funktioner och får teknisk färdighet. Du får även undervisning i produktionsdesign och scenografi.

Ljud & musik

Du får lära dig inspelningsteknik, ljudbearbetning i postproduktion och att använda filmmusik, allt kopplat till den dramaturgiska funktionen.

Klipp & postproduktion

Du lär dig att klippa film och att jobba effektivt med olika program. Inom postproduktion får du bl.a. lära dig att färgkorrigera och att mastra din film på rätt sätt.

Auteurskap

Du får lära dig att tänka kring dina drivkrafter, kring berättelsens funktion och betydelse, kring retorik och etik. Genom att utveckla ett medvetet förhållningssätt till din egen berättelse och till dig själv som filmare, hittar du ett eget språk och en egen röst. Auteurskap handlar om att stå bakom sin film och att se sig själv som upphovsperson. När du lämnar skolan vet du att film är en viktig del av vårt samhälle och du är beredd att höja din röst och höras.

Praktiska övningar

Filmlinjen är i första hand en praktisk utbildning och du är mycket ute i produktion. Övningarna varierar från att vara små och fokusera på enskilda pedagogiska moment, till att bli större filmproduktioner med den färdiga filmen som mål. Du får även prova på olika yrkesfunktioner som till exempel producent, fotograf, scripta, ljudtekniker.

Samtal och handledning

En viktig del i din lärandeprocess är att ta del av dina klasskamraters perspektiv. De blir din första publik. Du får lära dig att kommunicera och analysera i grupp, att arbeta i team och att lyssna på andras perspektiv. På Filmlinjen kan du förvänta dig många stimulerande samtal med dina klasskamrater och lärare. Många filmer föds i personliga möten.

Utblick

Filmlinjen är fast förankrad i filmbranschen. Vi åker på flera festivaler där vi ser aktuella filmer och träffar andra filmarbetare. På Nordisk Panorama och Pixel är Filmlinjens deltagare volontärer vilket ger en unik möjlighet att träffa branschens aktörer. Vi gör också studiebesök på produktionsbolag och SVT.

Praktik

Genom praktiken kommer du att få möta yrkeslivet utanför skolan och se hur dina kunskaper fungerar i ett skarpt läge. Du kommer att genomföra två praktikperioder, en mycket kort under första terminen och en längre under tredje terminen. På din praktikplats kan du få viktiga kontakter inför framtiden.

Slutfilm/slutprojekt

Sista terminen ägnar vi åt att producera slutfilmer. Det kan t ex vara en kort fiktion, en kortdokumentär eller en pilotfilm som du sedan kan gå vidare med efter utbildningen.

Individuell fördjupning

Vid sidan om den vanliga undervisningen med gemensamma övningar och moment, har du möjlighet att fördjupa dig inom de ämnen som du brinner extra mycket för. Det kan t ex handla om foto, ljud eller klipp.