Kocklinjen med inriktning storkök

På vår kockutbildning är du kreativ och lär dig skapa framtidens hållbara måltider!

Skurups folkhögskolas kocklinje med inriktning storkök riktar sig till dig som har stort intresse av hållbar matlagning och vill vara med och skapa ett modernt, kvalitativt storkök. Hos oss lär du dig att skapa vällagade, näringsriktiga måltider som är lagade från grunden på de bästa råvarorna. Du får också kunskap om hur du tillagar goda måltider till gäster med särskilt anpassad kost. Vi arbetar utifrån en integrerad, trivsam, näringsriktig och god måltidsupplevelse. Utbildningen ger dig en grundläggande yrkesutbildning till kock med storköksinriktning. 

Kockyrket är ett kreativt yrke där du arbetar både praktiskt och teoretisk. Under utbildningen lär du dig göra medvetna val som påverkar hälsan, ekonomin och miljön positivt för både gästerna som äter maten men också för samhället i stort.

Utbildningen har ett nära samarbete med storkök inom privat, kommunal och regional regi som exempelvis företagskök, förskola, skola, äldreboende och sjukhus. 

Under utbildningen gör ni APL (arbetsplatsförlagt lärande) vilket är en viktig del av utbildningen. Där har ni möjlighet att knyta kontakter med branschen, lära er mer om hantverket och få inblick i hur verksamheten fungerar. Efterfrågan på utbildade kockar inom storkök är hög, så efter avslutad utbildning har du stor möjlighet till arbete.

Genom att vi synliggör tidigare arbetslivserfarenhet, yrkesbakgrund samt övriga livserfarenheter och kompetenser stärks du som deltagare i möjligheten till inträde på arbetsmarknaden. 

Undervisningen genomförs i linje med folkhögskolans metoder och folkbildningens idéer om kunskapsutveckling som genomsyrar utbildningen.
 

Utbildningsmoment

 • Hygienkunskap
  - Livsmedelslagstiftning
  - Mikroorganismers påverkan på livsmedel 
  - Säker livsmedelshantering
  - Personlig hygien
  - Egenkontroll
   
 • Livsmedels och näringskunskap
  - Livsmedelskunskap
  - Näringslära
  - Näringsberäkningar
  - Hållbarhet - miljö, hälsa, ekonomi
  - Matlagningskemi
  - Etik och miljö kopplat till livsmedel och råvaror
  - Lagar och regler inom ämnet
   
 • Måltids- och branschkunskap
  - Grundläggande kunskap om de offentliga kökens verksamheter och villkor samt lagar som styr
  - Alkoholhantering – Lagar och regler
  - Mat och dryck i kombination
  - Arbetsmiljö – Ergonomi, säkerhet, fysisk och psykiska riskfaktorer
   
 • Service och bemötande
  - Service
  - Marknadsföring och presentation
  - Exponering
  - Matsalskunskap
   
 • Matlagning 1
  - Kunskap i att organisera och planera olika matlagningsmoment i storkök
  - Tillaga kreativa, hållbara och smakrika maträtter med modernt och traditionellt som ledord
  - Hållbar ekonomi vid val av inköp av livsmedel, samt tillagning och förvaring av råvaror
  - Vikten av samarbete och kommunikation i arbetet
   
 • Matlagning 2
  - Fördjupning i matlagning 1
  - Menyplanering och receptförståelse
   
 • Matlagning 3
  - Fördjupning i matlagning 1 och 2
  - Storköksekonomi – Kalkylering och ekonomisk hållbarhet 
  - Reflektion och utvärdering av processen och slutresultatet av arbetet
   
 • Matlagning 4
  - Fördjupning i matlagning 1,2,3
   
 • Specialkost och anpassade måltider
  - Kunskap om tillagning av specialkost och anpassade måltider
  - Immunologi och födoämnesintolerans
  - Menyskrivning och planering för olika specialkoster
  - Regler och lagar för området
   
 • APL – Arbetsplatsförlagt lärande 

 

Kort om Kocklinjen med inriktning storkök läsåret 2020-2021

Längd: 1-2 år, start 17 aug 2020

Studietakt: 100%

Behörighet: Du ska vara minst 18 år gammal. SAS grund (Grundläggande svenska som andra språk) eller motsvarande kunskaper. Andra kompetenser är meritgivande.

Studiemedel: Kocklinjen med inriktning storkök berättigar till studiemedel på gymnasial nivå.

Kostnad: För litteratur, material, kläder, resor m.m. utgår en kostnad. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk.

Ansökan

Gå till ansökan
Sista ansökningsdag: 9 aug 2020

Ansökan ska innehålla följande:

 • Fullständigt ifylld ansökningsblankett.
 • Betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå.
 • CV och Personligt brev där du berättar om dig själv och vad du vill med utbildningen.