Läsårstider 2023-2024

Kursstart

Måndag 21 augusti 2023. Samling i aulan 13:00
Skrivpedagogutbildningen torsdag v.34.

Kurstid

21 augusti 2023 – 5 juni 2024

Lovdagar

Höstlov         30 oktober - 3 november 2023

Jullov            21 december 2023 - 8 januari 2024

Vinterlov      19 februari 2024 - 23 februari 2024

Påsklov         25 mars 2024 - 28 mars 2024

 

Läsårstider 2022-2023

Kursstart

Måndag 22 augusti 2022. Samling i aulan 13:00
Skrivpedagogutbildningen torsdag v.34.

Kurstid

22 augusti 2022 – 9 juni 2023

Lovdagar

 Höstlov v.44 (31 oktober - 4 november)
 Jullov v.52 - v.1 (22 december - 8 januari)
 Vinterlov v.8 (20 februari - 24 februari)
 Påsklov v.14 (3 april - 7 april)