SMF - Förberedande kök – ID 238196

En inriktning för deltagare som är intresserade av matlagning. Kursen innehåller orienterande kunskap och förståelse för kommande yrkesval inom köksarbete. Möjlighet ges till praktiskt matlagning i vårt storkök och i studier av teoretiskt kunskap om livsmedelshantering.
Kursens syfte är att motivera till fortsatt väg inom branschen. Genom en breddad allmän kunskap skapas förutsättningar för fortsatta studier inom branschen.

Kontaktpersoner

Kursledare – frida.hejdedal@skurupsfolkhogskola.se
Linjeledare – gunnel.ottersten@skurupsfolkhogskola.se