SMF – Intro (ID 281258)

Syftet med SMF INTRO är att stärka individens förmåga att bedriva studier genom förbättrad studieteknik och höjd motivation samt att öka förutsättningarna för fortsatta studier.

Introkursen är för dig som behöver ett lugnt tempo och som vill komma in i rutiner som leder dig framåt.  

Utbildningsmoment:

Centralt för kursen är studieförberedande moment inom svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Dessa ämnen inkluderas under kursens utformning och vi blandar olika ämnen med varandra.  Vi arbetar med kooperativt och kollaborativt lärande. Det betyder bland annat att vi lär av varandra och att vi också arbetar tillsammans. Vi tränar oss i att både lyssna och tala, öva sociala förmågor och vidga våra egna perspektiv.

Kursen innehåller kursmoment som fokuserar på studieteknik och motivationsskapande undervisning. Kursen anpassas i hög grad efter deltagarnas behov. Introkursen är för den som behöver ett lugnt tempo och som vill komma in i rutiner som leder framåt. Ämnen som vi arbetar med är identitet och grupptillhörighet, dina egna förutsättningar, drömmar och målbild, studieteknik, motivation, värderingsövningar, kommunikation, hälsa och kultur. Vi har en helhetssyn på lärande och vi arbetar med flera teman samtidigt.

Varje deltagare får en individuell studieplan motsvarande 65 utbildningsdagar, 13 veckor och under tiden får du prova på hur det är att läsa på en folkhögskola.Du behåller din ersättning från Arbetsförmedlingen. Skolan betalar ut reseersättning om du inte bor i Ystad. Vid studiebesök betalar skolan din transport.  SMF Intro utgår från skolans lokaler i Ystad.

Kursstart: Vi har löpande kursstart. Kontakta oss för att få veta mer.

Kontaktpersoner:

Utvecklingsledare – david.touhami_dahlqvist@skurupsfolkhogskola.se