SMF – Förberedande Industri och lager (ID 240140)

Syftet med SMF kursen är att stärka individens förmåga att bedriva studier, genom att stärka deltagarens studieteknik samt en förståelse för samhället inom ämnet samhällskunskap och svenska samt att känna på engelska och matematik inom ramen för praktiska moment.

Målgruppen är personer som har fyllt 16 år och inte har gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning.

Kursen avser att ge inblick i vilka möjligheter till arbete det finns inom industri och lager. Genom att deltagarna möter den tänkta arbetsmarknaden och arbetsgivarna kan de få ökad förståelse för vilka yrken som finns samt vilka utbildningsvägar som krävs för att kunna arbeta inom industri och lager. Insikterna om vilken utbildning deltagaren behöver utgör sedan grund för en individuell studieplan med fokus på vidare studier.

Utbildningsmoment:

Centralt för kursen är studieförberedande moment inom svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Dessa ämnen har några renodlade undervisningspass men infärgas även i profilämnet.

Kursen innehåller kursmoment som fokuserar på studieteknik och motivationsskapande undervisning. Kursen anpassas i hög grad efter deltagarnas behov.

Kontaktpersoner

Utvecklingsledare – karl-magnus.eklundh@skurupsfolkhogskola.se