Skrivarlinjen - Påbyggnadsåret 2024-2025

Påbyggnadsåret är öppet för dig som läst Skrivarlinjens första år eller motsvarande utbildning på annan folkhögskola eller universitet, och som vill arbeta med ett skönlitterärt manus. Undervisningen bygger på ett aktivt deltagande samt ett självständigt skrivande och läsande. Målet är att skapa ett personligt förhållningssätt till texten, öka den stilistiska medvetenheten och knyta litteraturen närmare det egna skrivandet.

Undervisningen sker i seminarieform, med träffar varannan eller var tredje vecka. Däremellan bedrivs undervisningen på distans. Stor vikt läggs vid enskild lärarledd handledning. Vid författarbesök vitaliseras textsamtalet ytterligare.

Utbildningsmoment

  • Individuellt Skrivprojekt med Handledning
  • Litterär Orientering
  • Textseminarium
  • Skrivandet och Offentlighet

Läs mer om våra utbildningsmoment


Kort om Skrivarlinjen - påbyggnadsåret 2024-2025

Längd: 1 år, start 19 aug 2024

Studietakt: 100%

Behörighet: Du ska vara minst 18 år gammal och ha gått skrivarlinjen årskurs 1 eller annan motsvarande utbildning på annan folkhögskola eller universitet.

Studiemedel: Skrivarlinjens påbyggnadsår berättigar till studiemedel på gymnasial nivå.

Kostnad: För material, kopiering, resor m.m. utgår en kostnad. Du finner aktuell information om kostnader genom att klicka på denna länk.

ANSÖKAN

Gå till ansökan

Sista ansökningsdag: 15 april 2024

Ansökan ska innehålla följande:

  • Fullständigt ifylld ansökningsblankett
  • Betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå.
  • Projektbeskrivning, max 1 sida.
  • Bifoga gärna ett utdrag ur ditt projekt (max 10 sidor). Skickas digitalt, i ansökan, tillsammans med personligt brev och projektbeskrivning.
  • ett välliknande foto på dig (tänk foto i stil med ett passfoto)